Vrijwilligers in Beeld

 • Het koor Animo

  Op bovenstaande foto ontbreekt ons bestuurslid  Mw Visser.

  Het koor Animo bestaat inmiddels alweer ruim  ...

  Lees meer
 • Het aandachthoekje

  Natascha Berendijk

  Het aandachtshoekje

  Het aandachtshoekje in de kerk bestaat al een flink aantal jaren. De dames Truus Brouwer, Dinie Koenjer en Corry ...

  Lees meer
 • Werkgroep Bezoek bij Verlies

  Op de foto ziet u, van links naar rechts:
  Wim Overkamp, Jolanda van den Eijkel, Mariet Groot Beumer, Anneke Westendorp

  Het omgaan met verlies en rouw is een pijnlijk en diepgaand persoonlijk proces.
  Lees meer

 • Onderhoud begraafplaats Lierderholthuis

  (foto: van links naar rechts Herman Middelkamp, Wim Logtenberg en Hein Elshof)

  Er is mij door Ria Elshof gevraagd om iets in het Kerkepad te schrijven over het onderhoud op het kerkhof.
  Als aanspreekpunt van de klussenploeg zal ik een poging ...

  Lees meer
 • Bloemversiering

  Op de foto staan Mariet Schotman, Doortje Schanekamp en Christien van Beek.

  Met veel plezier verzorgt onze groep de bloemversiering in onze kerk. De Advent en 40 dagen tijd zijn sober, dan is er geen versiering. Uitzondering in deze periode is ...

  Lees meer
 • Kevelaer

  Graag wil ik u iets vertellen over wat ik doe als broedermeester voor de jaarlijkse Sallandse bedevaart naar Kevelaer, uitgaande van de Broederschap Kevelaer Raalte en omstreken. Op de eerste zaterdag van september gaat er een grote groep pelgrims met ...

  Lees meer
 • Lourdeswerk Heino

  Vanuit de parochie Heino werden de laatste decennia om de 2 jaren bedevaarten georganiseerd naar Lourdes. Voorheen vormden Ton Smit en Dinie Vonderman het Lourdescomité Heino en Catharien Smit was steeds standby. Na ...

  Lees meer
 • Werkgroep Woord en Communieviering

  Bij de foto v.l.n.r.: Linda Peters, Dinie Koenjer, Hanny van Ommen, Marcel van Beek en Tonnie Groot Beumer

  Sinds november 1988 gaat de werkgroep Woord en Communieviering met enige regelmaat voor tijdens de vieringen in Heino en Lierderholthuis.

  De werkgroep bestaat uit ...

  Lees meer
 • Beheerders begraafplaats

  Sinds enkele jaren verzorgen Bennie Lommers en Jan Holterman het beheer van de begraafplaats. Door het met z’n  beiden bij toerbeurt te regelen is er bij afwezigheid van een van hen altijd iemand aanwezig die het over neemt.
  De benodigde ...

  Lees meer
 • Misdienaars

  Misdienaars Lierderholthuis

  Het is zondagmorgen kwart voor negen als ik de sacristie binnenloop, om me klaar te maken voor de dienst. Het eerste wat ik doe is iedereen gedag zeggen, vaak zijn de pastor/ pastoor/ voorganger de lector/lectrice en de andere ...

  Lees meer
 • Website

  Op de foto ziet u Raymond Smit en Christien van Beek.
  Zij verzorgen, met Erik Kieftenbeld, de website van onze parochie.
  De meeste tekst uit Kerkepad komt hierop te staan, maar b.v. een in memoriam wordt niet geplaatst.

  Op de website ...

  Lees meer
 • Katholieke Bond Ouderen afdeling Heino

  Op de foto staan de leden van het bestuur van KBO Heino:
  Zittend van links naar rechts: Dinie van de Vegt, Rineke Plat, Berta Schotman
  Staand van links naar rechts: Harry Ogink, Gerard Ogink, Harm Kerdijk, Gerard van Langen.

  Na vele ...

  Lees meer
 • Het Beamteam

  Pastor G. Noordink heeft jarenlang de voordelen van het gebruik van beamers genoemd voordat de locatieraad en pastoraatsgroep akkoord gingen. Sinds het voorjaar van 2014 kunnen teksten, foto’s en powerpoint op 2 schermen getoond worden. Het is ook mogelijk ...

  Lees meer
 • Ontmoeting en Inspiratie

  Elk najaar, vlak na de zomervakantie, krijgt u het rode boekje ‘Ontmoeting & Inspiratie’ op de mat.

  Dit boekje bevat een activiteitenprogramma aangeboden door PKN Heino en de RK kerken van Heino en Lierderholthuis. In dit boekje staan allerlei activiteiten, voor ...

  Lees meer
 • Kerkradio

  Al vele jaren kunnen mensen in onze parochie gebruik maken van de kerkradio. Het woord kerkradio is nog afkomstig van voorheen, toen het via een abonnement van de KPN rechtstreeks op een radiozender te horen was. In 2004 zijn ze ...

  Lees meer
 • Onderhoud Orgels

  Orgel Sint Nicolaaskerk, Lierderholthuis.

  Het orgel van de kerk is gebouwd in 1916 in de tijd van Pastoor Terwindt door de orgelbouwer Th.Nohren uit Roermond/Nijmegen. De kosten waren F 2700,00. Dit was inclusief het materiaal uit het ...

  Lees meer
 • Het Jongerenpastoraat

  Het jongerenpastoraat is in 2012 ontstaan op initiatief van pastor Gerard Noordink en toenmalig jongerenpastor Clazien Broekhoff.
  Op het moment bestaat de groep uit 4 leden; Natascha Berendijk, Marcel van Beek, Dennis Lipman en Helga Baars.
  De groep richt ...

  Lees meer
 • Kerkelijke Kleding

  Al 12 jaar zorgt Doortje Schanekamp voor het onderhoud van de kerkelijke kleding en bijbehorend wasgoed, zoals hand-, thee- en vaatdoeken.
  Vorig jaar heeft Doortje het werk van Marietje Marsman overgenomen, die ruim 18 jaar de ...

  Lees meer
 • Stencil- en kopieerwerk.

  In onze huidige digitale wereld worden toch nog de nodige zaken op papier gezet voor onze geloofsgemeenschap. Voor een belangrijk deel mag ik, Johan Hilgenkamp, hiervoor het drukwerk verzorgen.

  Het belangrijkste drukwerk is hierbij het afdrukken van het parochieblad “Kerkepad” dat ...

  Lees meer
 • Lectorengroep

  Bij de foto: staand v.l.n.r. Helga Baars, Jolande Bosch, Ben Ramaker, Marcel van Beek, zittend: Ingrid Lubbers.

  Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw (na het tweede Vaticaans Concilie) kennen we in onze kerk de functie van lector/lectrice. Overigens kende ...

  Lees meer
 • De Kosters

  In onze parochiegemeenschap mogen we rekenen op drie mensen die deze functie vervullen.
  Door hun jarenlange ervaring weten onze kosters wat hen te doen staat. Zij kennen  de kneepjes van het vak!
  Hieronder geven ...

  Lees meer
 • Het Parochiecentrum

  Het parochiecentrum wordt al jarenlang beheerd door Annie en Johan Meulman.

  We vinden het heel fijn dat onze geloofsgemeenschap de beschikking heeft over een eigen
  parochiecentrum, dat een centrale rol speelt in alle parochiële activiteiten.
  Er ...

  Lees meer
 • Financiële Commissie

  Op de foto van links naar rechts: Jan Holterman, Jan Holtkuile, Bennie Lommers, Johan Meulman, Bernard Hondeveld,  Alexander Esman, Frans Kroes en Harry Ogink.

  Ook wij, de financiële commissie van de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming, zijn gevraagd door de redactie van Kerkepad om ons nader voor te stellen aan u ...

  Lees meer
 • De Collectanten

  De groep bestaat uit (van links naar rechts): Wim Herder, Ben Lommers, Ria Harink, Jan Holtkuile, Annie Meulman en Bert Ogink.

  Ben Lommers verzorgt de planning. Voor iedere viering zorgt hij dat er een tweetal collectanten zijn ingedeeld. Meestal sta je ...

  Lees meer
 • De Kerststalgroep

  Het was in het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw dat aan Lien van den Hoogen werd gevraagd om de oude kerststal op te lappen. Een nieuw decor achter de stal was hoogst noodzakelijk.
  Uiteindelijk werd er besloten ...

  Lees meer
 • De Schoonmaakploeg

  Van links naar rechts: Diny Mulder, Gerda Reimert, Lies Kieftenbeld.

  Onzichtbaar, maar elke week weer, zorgen deze mensen voor het o zo belangrijke schoonhouden van kerk en parochiecentrum.
  Het schoonmaken van kerkgebouw, sacristie, gang, secretariaat en vergaderkamer wordt gedaan door ...

  Lees meer
 • Herinneringskruisjes na overlijden van parochianen

  In 1996 zijn we hiermee begonnen. De kruisjes worden uit oude kerkbanken vervaardigd. Na wat proberen met lichte en donkere lakken kwam eruit dat de donkere lak het beste was.

  Hoe de namen erop? Er werd besloten om alleen ...

  Lees meer
 • Bezoekgroep Lierderholthuis

  De bezoekgroep Lierderholthuis is een onderdeel van de gezamenlijke Caritas Instelling van de Emmanuel parochie.
  De groep bestaat uit Johan Hilgenkamp, Annie v.d. Vegte, Mariet Beltman en Diny Rosendaal en zet zich in voor parochianen die om verschillende ...

  Lees meer
 • Rijden naar de Kerk

  Jaarlijks was er binnen de locatieraad een avond voor alle werkgroepen binnen de Diaconie. Samen met Caritas werden de werkgroepen uitgenodigd om samen bij te praten over wat er leefde binnen onze geloofsgemeenschap op het gebied van Omzien ...

  Lees meer
 • Redactie Kerkepad

  Ons parochieblad bestaat in juni 40 jaar. Op 14 juni 1979 vond de oprichtingsvergadering plaats. Voor die tijd bestond er een eenvoudig mededelingenblad dat de parochianen achter uit de kerk konden meenemen.
  De redactie vergaderde toen afwisselend bij ...

  Lees meer
 • Werkgroep Informatiegids

  De werkgroep bestaat uit Ilse Kanters en Gidion van Tongeren.

  De informatiegids verschijnt elke 3 jaar met de contactgegevens van alle werkgroepen, het pastorale team de locatieraden en pastoraatsgroepen.
  Een jaar voor verschijnen komt de werkgroep voor het eerst ...

  Lees meer
 • Ontmoetingsmorgen voor ouderen

  Ongeveer 30 jaar geleden heeft de KeSa-(Kerk en Samenleving)- de Ontmoetingsmorgen voor ouderen ingesteld. Deze morgen begint altijd met een Eucharistieviering of Woord-en Communieviering
  Omdat het ook om de ontmoeting gaat, vindt dit plaats in het parochiecentrum achter ...

  Lees meer
 • Vormsel “werkgroep”

  Het woord werkgroep staat tussen aanhalingstekens, omdat er eigenlijk geen werkgroep Vormsel bestaat. Het gaat om een samenwerking tussen pastor Noordink, het jongerenpastoraat en de leerkracht (-en) van groep 8 van Kdbs de Dolfijn.

  Samen dragen zij het Vormselproject voor de leerlingen van groep 8. Bij het ...

  Lees meer
 • Jeugdkoor Spirit

  Door gebrek aan leden is het koor gestopt met de wekelijkse repetitie. Het functioneert nu als gelegenheidskoor. De dirigente oefent dan met de kinderen die willen zingen de liederen voor 1 viering.

  Ons Jeugdkoor Spirit waar ik al nu ...

  Lees meer
 • Werkgroep aktie Kerkbalans

  Geloven is gratis, maar om alle werkzaamheden in onze geloofsgemeenschap te kunnen financieren wordt de Aktie Kerkbalans gehouden.

  Jaarlijks in de maand januari wordt een beroep gedaan op de parochianen voor een financiële bijdrage voor hun eigen plaatselijke geloofsgemeenschap.

  Alle daarvoor benodigde ...

  Lees meer
 • Klussengroep Lierderholthuis

  Er is ons gevraagd iets over het werk te vertellen wat wij zoal doen aan de kerk. Wij proberen de kerk zo goed mogelijk te onderhouden. De kerk moet toegankelijk blijven voor iedereen. Zo hebben wij de hellingbaan aangelegd naar de ingang van de kerk. Enkele jaren geleden hebben wij een toilet gerealiseerd bij de ...

  Lees meer
 • Werkgroep Eerste Heilige Communie

  De werkgroep ...

  Lees meer
 • Klussengroep Heino

  In de jaren eind 1980 zijn Gerard Meijnders en Herman Nijenkamp begonnen met technische klussen bij de kerk. In 1990 is Bertus Maatman gevraagd om dit te doen. Met enkele leden ...

  Lees meer
 • Reflection

  ‘Reflection’ bestaat ...

  Lees meer
 • Het parochiesecretariaat


  Het secretariaat is een plek waar u terecht kunt met uw vragen betreffende onze geloofsgemeenschap (als wij kunnen beantwoorden wij ze, zo niet dan verwijzen we door) en hebben wij een ...

  Lees meer
 • Caritas

  v.l.n.r. Erik Feyen, Annie Neimeijer, Toria Nijenhuis vz, Harrie Gooiker secr en Wim Herder penn.
  Op de foto ontbreken Milly Lubbers en Piet Simons

  Wij als lokale werkgroep caritas zijn onderdeel van ...

  Lees meer
 • Bloemversiering Lierderholthuis

  Nadat Tonny Elshof van de Wellenberg door ziekte in 2002 het versieren van de St. Nicolaaskerk van Lierderholthuis moest opgeven, werd Thea Geerlink bereid gevonden om dat van haar over te nemen.
  Al zestien jaar lang wordt ...

  Lees meer
 • Gemengd Koor

  Het koor is opgericht in november 1970; het dames-en herenkoor werden toen samengevoegd. Er waren toen nog ongeveer 90 leden.Sommige heren gingen van het koor af omdat de dames erbij kwamen.
  Toen werd er nog ...

  Lees meer
 • Vouwgroepen ‘Kerkepad’

  Zittend van links naar rechts: Riet Pot, Joke Elshof, Marietje Holterman, Annie Ogink
  Staand van links naar rechts: Dinie Koerhuis, Mien Westemeijer

  Van Links ...

  Lees meer