Vrijwilligers in beeld

Werkgroep Eerste Heilige Communie

De werkgroep EHC begeleidt de kinderen van groep 4 en hun ouders bij de voorbereidingen voor de eerste heilige communie. Voor de kinderen is dit vaak een spannend, maar ook een feestelijk moment.
Tijdens een tweetal ouderavonden worden ook de ouders betrokken bij de voorbereidingen. Zij spelen immers een grote rol in de geloofsopvoeding.  Daarnaast helpen ouders via verschillende werkgroepen mee met de voorbereidingen. Zo is er een werkgroep die zich bezig houdt met de versiering van de kerk. Een aantal ouders helpt bij het in elkaar zetten van de viering zelf en een groep ouders houdt zich bezig met het goede doel. Elk jaar wordt er een nieuw goed doel gekozen onder het motto ‘je inzetten voor je naasten’.
Middels het project ‘kom maar in de kring’ praat, denkt en discussieert pastor Noordink een aantal maanden, wekelijks met de kinderen op school.

Naast deze werkgroepen leiden ouders groepjes kinderen rond tijdens de kijkochtend. Op die ochtend krijgen de kinderen een leerzame rondleiding door de kerk.
Als alle voorbereidingen zijn voltooid, vieren we met elkaar het feest van de Eerste Heilige Communie.

Spreekt deze werkgroep je aan, we kunnen altijd nieuwe leden gebruiken.

 

Klussengroep

In de jaren eind 1980 zijn Gerard Meijnders en Herman Nijenkamp begonnen met technische klussen bij de kerk. In 1990 is Bertus Maatman gevraagd om dit te doen. Met enkele leden erbij zijn toen vele klussen uitgevoerd. In 2000 heeft Bernard Hondeveld die taak overgenomen.

Het dak is geïsoleerd, er zijn nieuwe dakpannen gelegd en ook zijn alle ramen vernieuwd in kunststof. In 2007 is de parkeerplaats van de kerk  aangepast en herstraat. In 2008, toen de parochie  150 jaar bestond, zijn aan de buitenkant borden met opschrift 150 geplaatst.

In 2009  is het hertenkamp vernieuwd. In 2010 zijn er kunststofkozijnen aangebracht in het parochiecentrum.

In 2012 is de hele kerk aan de binnenzijde gerenoveerd met meer dan 40 vrijwilligers. Toen  is ook de beamer aangeschaft. In 2018 zijn er stoelen aangeschaft voor de koren.

Al deze werkzaamheden zijn met veel inzet en plezier uitgevoerd.

 

Reflection

‘Reflection’ bestaat uit ongeveer 35 leden, zowel mannen als vrouwen En staat onder leiding van dirigent Magdalena Jarczyk, de muzikale begeleiding is in handen van pianist Kees Kuiper. Minimaal één keer per maand ondersteunt het koor de viering met zang en muziek.

De vieringen zijn veelal gekoppeld aan een thema dat door leden van het koor wordt uitgewerkt. Het koor kiest bewust voor het zingen van liturgische muziek in verschillende stijlen met inspirerende teksten in verschillende talen. Ook bij andere gelegenheden of bijzondere vieringen zingen wij uit ons repertoire met religieuze liederen,soms aangevuld met wereldlijk repertoire.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een avond van (samen-) zang in een verzorgingscentrum, een optreden tijdens de Muziekestafette Heino of het ondersteunen van een (oecumenische) kerkdienst of de jaarlijkse carnavalsviering voorafgaand aan de gala-avond van de carnavalsviering. Iedere week repeteren wij op de dinsdagavond in het parochiecentrum.

www.reflecton-heino.eu

 

 

Het Parochiesecretariaat

Het secretariaat is een plek waar u terecht kunt met uw vragen betreffende onze geloofsgemeenschap (als wij kunnen beantwoorden wij ze, zo niet dan verwijzen we door) en hebben wij een luisterend oor voor u. Parochiegegevens worden hier opgeslagen, ledenlijsten bijgehouden, stencilwerk voor nieuwe liederen en andere voorkomende werkzaamheden.

U kunt  gebedsintenties opgeven, wijzigingen in de gezinssituatie melden, verhuizingen doorgeven, aanmelden voor doopvieringen, huwelijks- of jubileumviering aanvragen. Ook kunt u melden dat er iemand in het ziekenhuis ligt, zodat de zieken, wanneer ze dat willen, bezoek ontvangen vanuit onze geloofsgemeenschap. Etc. etc.

Wij zijn aanwezig op dinsdag- en vrijdagochtend van 9-12 uur. Wij zijn dan ook telefonisch bereikbaar via tel.nr. 0572-390924 en beantwoorden wij de mails via parsec@hetnet.nl.

Als u aanbelt, doen wij graag open. U bent van harte welkom.

Leidy Holtkuile en Brigitta Seekles

 

 

Caritas

v.l.n.r. Erik Feyen, Annie Neimeijer, Toria Nijenhuis vz, Harrie Gooiker secr en Wim Herder penn.
Op de foto ontbreken Milly Lubbers en Piet Simons

Wij als lokale werkgroep caritas zijn onderdeel van de Parochiële Caritas Instelling Emmanuel.
Ons doel is om parochianen en particulieren in financiële nood te helpen vanuit christelijke overtuiging. In de praktijk komt ons werk neer op het begeleiden en verwijzen van mensen in nood en het bieden van (financiële) steun. In de kern bieden we noodhulp, maar we ondersteunen daarnaast ook andere activiteiten.
Een voorbeeld van ons werk is de kerstpakkettenactie in december. Deze wordt jaarlijks in samenwerking met de gezamenlijke kerken uit Heino uitgevoerd. Daarnaast ondersteunen we de Kesa, jongerenwerk, Fonds voor Ons, Ouderenwerk en nog andere maatschappelijke projecten.
Als u hulp wilt vragen of mensen uit uw omgeving kent die tijdelijk hulp of ondersteuning nodig hebben, kunt u contact met ons opnemen.
Ons contactadres is:
CaritasHeino1@hotmail.com of via het parochiesecretariaat Canadastraat 26 Heino tel: 0572-390924

 

Bloemversiering Lierderholthuis

Nadat Tonny Elshof van de Wellenberg door ziekte in 2002 het versieren van de St. Nicolaaskerk van Lierderholthuis moest opgeven, werd Thea Geerlink bereid gevonden om dat van haar over te nemen.

Al zestien jaar lang wordt door haar voor elke zondag een bloemversiering gemaakt. Vaak probeert ze aan te sluiten bij de kleuren en de thematiek van de liturgie. Soms is er een symbool dat goed aansluit bij de lezingen van de zondag. Heel bijzonder kan dan de versiering zijn met Kerst en Pasen en Pinksteren. Dan kan ze ook rekenen op de steun van Miriam Bruggeman die dan samen met haar de grote stukken verzorgd en ook de versiering aan de banken of elders in het kerkgebouw. Het is voor haar al die jaren een grote uitdaging geweest om telkens weer wat nieuws te bedenken. En natuurlijk gaat er dan soms ook iets niet goed. Niet altijd zijn er bloemen beschikbaar van de gewenste kwaliteit. Soms vallen kleurcombinaties van een afstand in het niet of geven een ander onbedoeld bijeffect. De bloemversiering moet de liturgie ondersteunen en nooit de boventoon voeren. Enige bescheidenheid vindt zij dan ook noodzakelijk. Het hoeft niet te domineren, maar het moet volgens haar wel prachtig zijn. Dus staat er op Hemelvaartsdag een bloemrijke fiets in het portaal inclusief een fietsroute en een thermosfles.

Naast de liturgie op zondag zorgt Thea ook, vaak op verzoek van de familie, de versiering voor de uitvaartvieringen, de jubilea vieringen en de trouwvieringen. Dan is de uitdaging nog groter, want dan zoekt Thea met plezier dingen die ze in de versiering kan gebruiken en die dan op een creatieve manier verwijzen naar de mens of mensen die in de viering centraal staan.

Met enig genoegen denkt ze terug aan de uitvaart van pastoor Roeloffzen, die vanwege zijn missieverleden, werd opgefleurd met een tropenhelm en een echte Jeep

 

 

 

 

 

Gelukkig heeft Thea wel het gevoel dat de parochianen waarderen wat ze doet. Ook als ze spontaan bloemen die ze langs de weg vindt en gebruikt in haar versieringen. Som zijn de brem, het lelietje der dalen of de vlierbloesem de meest passende versiering!! Ook bijzonder was de versiering bij het feest van het 150-jarig bestaan van het kerkgebouw in Lierderholthuis in 2013. Bloemstukken, prachtige linten die vanaf het plafond zich uitstrekten over het hele priesterkoor.

Een aantal jaar geleden zijn zij en haar man Henny naar Heino verhuisd, maar de binding met de geloofsgemeenschap van Lierderholthuis is nog ongekend groot. Met plezier fietst ze met regelmaat de weg naar haar oude woonplek en de kerk. We hopen maar dat ze deze route nog vele jaren mag afleggen om de kerk van Lierderholthuis in de bloemen te zetten.

 

Gemengd Koor Heino

Het koor is opgericht in november 1970; het dames-en herenkoor werden toen samengevoegd. Er waren toen nog ongeveer 90 leden.Sommige heren gingen van het koor af omdat de dames erbij kwamen.
Toen werd er nog boven gezongen; sinds ongeveer 30 jaar voorin de kerk.
Hein van Dam was toen dirigent en Bernard Eijkelkamp organist.Ook werd er gregoriaans gezongen; helaas is dit vorig jaar gestopt. Willie Nije Bijvank was toen 25 jaar dirigent, maar moest om gezondheidsreden stoppen.
Nu is Arjen Seinen dirigent en Miranda Temmink organist, Ton van de Berg is vaste inval dirigent.
Het aantal leden is nu nog 54 waarvan 5 ereleden die al meer dan 50 jaar lid zijn, (een al meer dan 60 jaar). De meeste leden zijn al meer dan 25 jaar lid.
De opkomst tijdens de repetitie en diensten is altijd zeer goed. Ook bij uitvaarten.
Ook de onderlinge verstandhouding is zeer goed. Mensen met een beperking worden van huis gehaald; ook worden er bezoekjes gebracht aan zieken en wordt er een kaart met handtekeningen meegebracht. Ook doordat er een goed bestuur is.
Tijdens het Ceciliafeest worden de jubilarissen gehuldigd die 25/40/50 jaar lid zijn. Dit wordt afgesloten met een gezellige middag

 

Vouwgroepen ‘Kerkepad’

‘Kerkepad’, dat door ons wordt gevouwen en geniet, is het informatieblad van de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino en van de geloofsgemeenschap St.Nicolaas te Lierderholthuis.

Zittend van links naar rechts: Riet Pot, Joke Elshof, Marietje Holterman, Annie Ogink
Staand van links naar rechts: Dinie Koerhuis, Mien Westemeijer

Er zijn twee vouwgroepen die elk uit 6 personen bestaan.Per keer vouwen en nieten wij in het parochiesecretariaat ca. 1500 parochiebladen.
Wij zijn dus per groep iedere maand één woensdagmiddag aan de beurt.

 

Van Links naar rechts: Doortje Offenberg, Annie Mijnders, Annie Boerhof,
Staand: Ans Koedijk; Niet aanwezig: Nel Mulder.

Met Pasen en Kerstmis komen er grote bladen uit. Deze stellen wij samen met beide groepen en dat doen wij in het parochiecentrum.Onder het genot van een kopje koffie met soms iets lekkers en met goede gesprekken zijn de middagen zo voorbij.

Namens de contactpersonen: D.Koerhuis en D.Offenberg