Vieringen

Op dinsdag om 19.00 uur is er een viering. Deze vervalt soms wanneer er op die dag al een rouw- of trouwdienst is geweest.
Zo mogelijk is het elke week een eucharistieviering.

 

 

Weekend 19/20 mei: Pinksteren
Lezing I uit de Handelingen der Apostelen 2,1-11
Lezing II uit de brief aan de Galaten 5,16-25
Evangelielezing vlgs. Johannes 15,26-27;16,12-15
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met zang gemend koor
Voorganger: pastor J. Rutgers

Bij de uitgang zal worden gecollecteerd voor de Nederlandse missionarissen. Met uw gave wordt het werk ondersteund van honderden missionarissen en missionair werkers elders in de wereld.

 

Op eerste Pinksterdag is er geen viering in onze kerk zijn. U kunt om 9.00 uur naar Lierderholthuis of 9.00 uur naar Lemelerveld

 

21 mei: 2e Pinksterdag
Om 10.00 uur is er een Eucharistieviering in de H. Cyriacuskerk in Hoonhorst voor de hele Emmanuelparochie. Voorgangers zijn de priesters van het pastorale team.
Ook is er om 10.00 uur een viering in Het Wooldhuis

 

Weekend 26/27 mei: H. Drie-eenheid
Lezing I uit het boek Deuteronomium 4,32-34,39-40
Evangelielezing vlgs. MattheĆ¼s 28,16-20
Zaterdag 19.00 uur: Communieviering met zang gemengd koor
Voorgangers: eigen parochianen
Op zondagmorgen bent u van harte welkom om 9 uur in Lierderholthuis en om 10 uur in Het Wooldhuis.

 

BIJZONDERE VIERINGEN
Op dinsdag 22 mei om 19.00 uur sluiten KBO en KVG hun seizoen af met een Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. Hermens. De zang wordt verzorgd door het gemengd koor.

Vrijdag 1 juni om 9.30 uur begint weer de maandelijkse ontmoetingsmorgen voor ouderen met een communieviering. Wilt u gehaald en gebracht worden, neemt u dan contact op met de heer Rosenkamp (tel. 392739)

 

VIERINGEN IN HET WOOLDHUIS
21 mei 10.00 uur: Communieviering met zang Animo.
27 mei 10.00 uur: Communieviering met zang Animo.

 

 

 

 

Doopzondagen

In juni is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen, opdat hij/zij in de genade van God wordt opgenomen en tevens gaat behoren tot de gemeenschap van gelovige mensen. Wilt u in verband met de voorbereidingen contact opnemen met de pastorie of het parochie-secretariaat (tel. 390924)?