Vieringen

Op dinsdag om 19.00 uur is er een viering. Deze vervalt soms wanneer er op die dag al een rouw- of trouwdienst is geweest.
Zo mogelijk is het elke week een eucharistieviering.

 

 

Weekend 23/24 september: 25e zondag door het jaar

Lezing I uit de profeet Jesaja 55,6-9

Evangelielezing vlgs. Matteüs 20, 1-16a

Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering met zang koren

Voorgangers: pastores C. Mijnhout en G. Noordink

Op zondag is er geen viering in onze kerk. Om 9 uur is er een viering in Lierderholthuis.

Op 21 juli was het 60 jaar geleden dat pastor Mijnhout tot priester werd gewijd. Vanavond willen we dat gedenken in een feestelijke viering. Na afloop van de viering bent u allen van harte uitgenodigd om de jubilaris te feliciteren bij zaal Ne9en.

Let u vooral op de aanvangstijd van deze feestelijke viering!!

 

Weekend 30 sept/1 okt: 26e zondag door het jaar

Lezing  I uit de profeet Ezechiël 18, 25-28

Evangelielezing vlgs. Matteüs 21,28-32

Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met zang jeugdkoor

Voorganger: pastor J. Rutgers

Op zondagmorgen is er geen viering in onze kerk. U bent van harte welkom om 10.00 uur in Het Wooldhuis.

De viering van dit weekend is mede voorbereid door de werkgroep gezinsvieringen. Na 30 jaar krijgt het jeugdkoor een naam. Deze naam zal tijdens de viering bekend worden gemaakt.

 

BIJZONDERE VIERINGEN

Op vrijdag 6 oktober om 9.30 uur begint de maandelijkse ontmoetingsmorgen voor ouderen. We beginnen met een eucharistieviering. Ook zal het koor Animo weer haar ondersteunende medewerking verlenen, want in oktober besteden we aandacht aan Maria, de moeder van Jezus. Hebt u vervoer nodig, dan kunt u contact opnemen met dhr. Rosenkamp (tel. 392739)

 

VIERINGEN IN HET WOOLDHUIS

Zondag 1 oktober 10.00 uur: communieviering met zang Animo.

 

DOOPZONDAGEN

Op zondag 3 december is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen, opdat hij/zij in de genade van God wordt opgenomen en tevens gaat behoren tot de gemeenschap van gelovige mensen. Wilt u in verband met de voorbereidingen tijdig contact opnemen met de pastorie of het parochiesecretariaat (tel. 390924)?