Vieringen

Op dinsdag om 19.00 uur is er een viering. Deze vervalt soms wanneer er op die dag al een rouw- of trouwdienst is geweest.
Zo mogelijk is het elke week een eucharistieviering.

 

 

Weekend 18/19 november: 33e zondag door het jaar

Lezing  I uit het boek Spreuken 31,10-13+19-20+30-31

Evangelielezing vlgs. Matteüs 25,14-30

Zaterdag 19.00 uur: Communieviering met zang Reflection

Voorganger: pastor G. Noordink

De viering is mede voorbereid door de tekstcommissie van Reflection. Op deze bijna laatste zondag van het jaar krijgen wij de oproep om onze talenten te koesteren. Dat is ook het thema van deze viering. Na afloop van de viering zal er worden gecollecteerd voor het jongerenwerk in onze kerk.

Op zondagmorgen is er geen viering in onze kerk. Er zijn vieringen om 9 uur in Lierderholthuis en om 10 uur op Het Wooldhuis.

 

Weekend 25/26 november: Christus Koning

Lezing I uit de profeet Ezechiël 34,11-12.15-17

Evangelielezing vlgs. Matteüs 25,31-46

Zaterdag 19.00 uur: Communieviering met volkszang

Voorganger: pastor G. Noordink

Zondag   10.30 uur: Communieviering met zang gemengd koor

Voorganger: pastor G. Noordink

Dit weekend is het laatste weekend van het kerkelijk jaar. We vieren dat Christus Koning is van het heelal. Ook is het feest voor ons gemengde koor. Zij vieren het St. Cecilia-feest. Daarom is er zondagmorgen een extra viering om half elf

Let u dus op de aanvangstijd van de viering.

 

BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag 19 november om 11.00 uur wordt het 12,5 jarig priesterjubileum van pastoor Hans Hermens gevierd in de St. Brigitta kerk, Nering Bögelstraat 1 te Ommen.

Op vrijdag 1 december is weer de maandelijkse ontmoetingsmorgen voor ouderen. We beginnen om 9.30 uur met een Eucharistieviering. En misschien laat zich de goedheiligman zich die morgen ook melden. Hij behoort per slot van rekening ook bij de ouderen. Dus op deze ontmoetingsmorgen is deze bisschop ook van harte welkom. Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. Rosenkamp (tel. 392739).

 

VIERINGEN IN HET WOOLDHUIS

Zondag 19 november 10.00 uur: Communieviering met zang Animo.

 

DOOPZONDAGEN

Op zondag 3 december a.s. is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen, opdat hij/zij in de genade van God wordt opgenomen en tevens gaat behoren tot de gemeenschap van gelovige mensen. Wilt u in verband met de voorbereidingen tijdig contact opnemen met de pastorie of het parochiesecretariaat (tel. 390924)?