Vieringen

Op dinsdag om 19.00 uur is er een viering. Deze vervalt soms wanneer er op die dag al een rouw- of trouwdienst is geweest.
Zo mogelijk is het elke week een eucharistieviering.

 

 

Weekend 3 / 4 maart: 3e zondag van de 40 dagen tijd

Lezing  I uit het boek Exodus 20,1-17

Lezing II uit de 1e brief aan de Korintiërs 1,22-25

Evangelielezing vlgs. Johannes 2,13-25

Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met zang gemend koor

Voorganger: parochievicaris J. Rutgers.

Op zondagmorgen zijn er vieringen om 9 uur in Lierderholthuis en

om 10 uur in Het Wooldhuis.

 

Weekend 10/11 maart: 4e zondag van de 40 dagen tijd

Lezing I uit het 2e boek Kronieken 36,14-16.19-23

Evangelielezing vlgs. Johannes 3,14-21

Zaterdag 19.00 uur: Communieviering met zang gemengd koor

Voorgangers: eigen parochianen

Op zondagmorgen bent u van harte welkom om 9 uur in Lierderholthuis.

 

Weekend 17/18 maart: 5e zondag van de 40 dagen tijd

Lezing I uit de profeet Jeremia 31,31-34

Evangelielezing vlgs. Johannes 12,20-33

Zaterdag 18.00 uur: Vormselviering met zang Reflection

Voorgangers: vicaris R. Cornelissen en pastor G. Noordink

Op deze zaterdagavond zullen jongens en meisjes uit groep 8 worden gevormd. Zij hebben zich, samen met hun ouders en de leerkracht, al weken hierop voorbereid.

Let u op de aanvangstijd !!

Op zondagmorgen zijn er vieringen om 9 uur in Lierderholthuis en om 10 uur in Het Wooldhuis.

 

VIERINGEN IN HET WOOLDHUIS

Zondag 4 maart 10.00 uur: Communieviering met zang Animo

Zondag 18 maart 10.00 uur: Communieviering met zang Animo

 

Oecumenische Paasviering in het Wooldhuis op vrijdag  23 maart.

Op vrijdag  23 maart a.s. is er om 15.00 een  Oecumenische Viering uur in het Wooldhuis.

De  voorganger in deze viering is pastor Gerard Noordink.  Het koor Animo zorgt voor de muzikale ondersteuning met aan het orgel Gerhard van Toly. Het thema van deze viering is:  Een Nieuw Verbond. De eerste lezing is  van de profeet Marcus 14: 12-16. De tweede lezing is  het vervolg van Marcus 14: 17-25. Na afloop wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie/thee in de Heerenbrink met een kleine traktatie. Ook mensen van buiten het Wooldhuis zijn hierbij van harte uitgenodigd. Wij wensen u allen een hele fijne Pasen .

Doopzondagen

Op zondag 11 maart 2018 is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen, opdat hij/zij in de genade van God wordt opgenomen en tevens gaat behoren tot de gemeenschap van gelovige mensen. Wilt u in verband met de voorbereidingen, het liefst vóór de Kerstdagen, contact opnemen met de pastorie of het parochiesecretariaat (tel. 390924)?