Vieringen

Op dinsdag om 19.00 uur is er een viering. Deze vervalt soms wanneer er op die dag al een rouw- of trouwdienst is geweest.
Zo mogelijk is het elke week een eucharistieviering.

 

 

Weekend 20/21 januari: 3e zondag door het jaar

Lezing  I uit  het boek Jona 3,1-5.10

Lezing II uit de 1e brief aan de Korintiërs 7,29-31

Evangelielezing vlgs. Marcus 1,14-20

Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met zang gemengd koor

Voorganger: pastoor H. Hermens

Zondag   10.00 uur: Oecumenische viering in de Prot. Kerk

Voorganger: pastor G. Noordink

Het thema van de oecumenische viering is naar aanleiding van het roepingsverhaal in het evangelie: Geroepen, geraakt of getikt??

Deze viering wordt gehouden in de Nicolaaskerk

 

Weekend 27/28 januari: 4e zondag door het jaar

Lezing  I uit het boek Deuteronomium 18,15-20

Evangelielezing vlgs. Marcus 1,21-28

Zaterdag 19.00 uur: Carnavalsviering met zang Reflection

Voorganger: pastor G. Noordink

Zondag   10.00 uur: Communieviering met zang gemengd koor

Voorganger: pastor M. klein Overmeen.

Samen met de Carnavalsvereniging en de tekstgroep van Reflection is de zaterdagavondviering voorbereid. Dit jaar staan we stil bij het evangelie waarin Jezus zijn leerlingen riep. Onder het motto: Volg mij !, denken we na over al die zaken die we zelf volgen en waarom dan. Wellicht volgt u Prins Emiel de Eerste en Adjudant Martijn naar de Gala-avond die daarna bij Ne9en gehouden wordt.  Omdat de carnavalsviering een woorddienst is, zal er op zondagmorgen een gewone viering zijn waarin ook de communie wordt uitgereikt.

Let u op de aanvangstijd van deze zondagmorgenviering

 

BIJZONDERE VIERINGEN

Op vrijdag 2 februari is weer de maandelijkse ontmoetingsmorgen voor ouderen in het parochiecentrum. We beginnen om 9.30 uur met een Communieviering. Omdat het vandaag precies Maria Lichtmis is, vragen we Gods zegen over alle kaarsen die ons leven verlichten en onze gebeden voortzetten. Indien u vervoer nodig heeft, kunt u contact opnemen met dhr. Rosenkamp (tel. 392739)

 

Doopzondagen

Op zondag 11 maart 2018 is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen, opdat hij/zij in de genade van God wordt opgenomen en tevens gaat behoren tot de gemeenschap van gelovige mensen. Wilt u in verband met de voorbereidingen, het liefst vóór de Kerstdagen, contact opnemen met de pastorie of het parochiesecretariaat (tel. 390924)?