Vieringen

Weekend 16/17 september: 24e zondag door het jaar

Lezing I uit het boek Sirach 27, 30;28,1-7

Lezing II uit de brief van Paulus aan de Romeinen 14 ,7-9

Evangelielezing volgens Mattheus 18, 21-35

Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met zang Gemengd koor

Voorganger: pastor H. de Vries

Weekend 23/24 september: 25e zondag door het jaar

Lezing I uit het boek Jesaja 55, 6-9

Evangelielezing volgens Mattheus 20, 1-16a

Zaterdag 19.00 uur: Communieviering met zang Gemengd koor

Voorganger: pastor R. Doornbusch

Weekend 30 sept/1 oktober: 26e zondag door het jaar

Caritasviering

Lezing I uit het boek Ezechiël 18, 25-28

Lezing II uit de brief aan de Filippenzen 2, 1-11 2, 1-5

Evangelielezing volgens Mattheus 21, 28-32

Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met zang Gemengd koor

Voorganger: pastoor A. Monninkhof

Dinsdagavondviering

Elke dinsdagavond om 19.00 uur in de kerk.

VIERINGEN IN HET WOOLDHUIS

Op 17 september en 1 oktober is er een viering in het Wooldhuis. De viering begint om 10.00 uur en er wordt gezongen door het koor Animo o.l.v. Ton van den Berg.

DOOPZONDAGEN

Indien u uw kind wilt laten dopen, neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat (op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9-12 uur).

Bijzondere vieringen

Op zondag 24 september zullen er 2 kinderen gedoopt worden. Wij wensen de ouders en kinderen een fijne dag.

Eerste vrijdag viering  voor ouderen  6 oktober 2023.

Op vrijdag 6 oktober is er weer de eerste-vrijdagviering voor ouderen met ondersteuning van het koor “Animo”.

Aanvang 9.30 uur in het Parochiecentrum achter de RK Kerk.

Iedereen, die bij deze viering aanwezig wil zijn , is van harte welkom.

Na de viering is er tijd voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie.

Hebt u geen vervoer neem dan contact op met:

dhr. B. Elshof tel. 392045, bij geen gehoor 06 1630 1980.

Volgende Eerste vrijdag viering  voor ouderen 3 november  2023.

Oecumenische viering in het Wooldhuis

Op vrijdag 15 september 2023 is er om 15.00 uur weer een oecumenische viering in het restaurant van het  Wooldhuis. Voorganger in deze viering is Riet Grote Gansey. Het orgel wordt bespeeld door Gerhard van Toly. In verband met de vredesweek is het thema: On-vrede en nu?

Na afloop van de dienst drinken we gezamenlijk een kopje koffie of thee. Wij nodigen u van harte uit deze dienst met ons mee te komen vieren.

De werkgroep oecumenische vieringen Wooldhuis