Jeugd

Aandachtshoekje

In de Mariakapel achterin de kerk wordt elke maand een aandachtshoekje ingericht.
Er wordt aan de hand van een kerkelijk feest, een periode uit het kerkelijk jaar (advent, vasten, de meimaand) of een thema ( vakantie, carnaval, eerste communie) een hoekje gemaakt waar u samen met uw kind ideeën op kunt doen om thuis zo’n plekje te maken.
Het zou mooi zijn als u daardoor in gesprek komt met uw kind over gelovige thema’s.
Veel suggesties hiervoor zijn ook te vinden op de website van Geloven Thuis.(www.geloventhuis.nl) Elke maand vindt u hier nieuwe ideeën.

Door de deur..
Het thema op Geloven thuis op dit moment.
Op de drempel van het nieuwe jaar weten we nog niet wat ons allemaal te wachten staat. Bij dat thema staan we stil: door de deur gaan, naar het onbekende. Een poort doorgaan en je laten verrassen door de ruimte die je aantreft; een plaats waar je nog nooit bent geweest. Een nog onzichtbaar stukje tuin. Een verborgen ruimte. Ieder mens draagt ook een verborgen ruimte in zich. Een plek waar het veilig en stil is. De plek waar God in ons woont. Ga je mee? Stap je ook door de deur? Ontdek en verken de aanwezigheid van deze stilte, deze verborgen ruimte. Kijk rond op de site voor versjes, (bijbel)verhalen en prentenboeken en nog veel meer.

Als voorbeeld staat er in het aandachtshoekje in de kerk de volgende :

 

De deur van je hart
Je kunt je hart sluiten of wagenwijd openzetten.
Ons hart heeft kamers als een huis en deuren die we open en dicht kunnen doen.
We kennen allemaal dit soort beeldtaal over ons hart, dat we er eigenlijk nauwelijks nog bij stil staan.
Toch het is het iets heel bijzonders.
In dit aandachtshoekje wordt achter het deurtje van het hart de hemel zichtbaar.
In ons hart vind je de toegangsdeur van onze innerlijke ruimte.
Daar, in die ruimte, zijn we veilig en kan niets je bezeren.
Het is de plek die God in ons heeft neergelegd en waar we God in alle vrijheid kunnen ontmoeten.
Onze innerlijke ruimte, onze ziel, is daarmee ook een plek van Gods-ontmoeting. De plaats waar God en mens elkaar kunnen vinden:
Hemel op aarde.

 


 

Te barmhartig

Greta wilde voor iedereen zorgen. Dat deed ze met veel energie. Die was dan ook al gauw op en ze werd ziek.
Nu was er ook een ander die iedereen wilde helpen: Theodoor. Hij hielp iedereen en ook de zieke Greta. Hij deed dat met heel zijn hart. Al snel had hij een hartkwaal en moest het bed houden. Gelukkig was er nog iemand met het hart op de goede plaats: Karel. Hij deed van alles voor iedereen en ook voor Greta en Theodoor. Hij deed dat met al zijn krachten. Die waren dan ook al snel opgebrand en hij kon niets meer. Gelukkig werd Greta weer gauw beter. Ze zorgt nu niet meer iedereen, maar wel voor Theodoor en Karel. Waarom niet meer voor iedereen? Omdat ze dit had begrepen: wie voor iedereen wil zorgen, zorgt uiteindelijk voor niemand.

Beeld en tekst: Stephan de Jong

 

Als het nou zo was dat iedereen in principe voor elkaar klaar stond als dat nodig zou zijn, dan zou het er in de wereld heel wat beter aan toe gaan. Dan zouden mensen elkaar afwisselend kunnen helpen in wederzijdse afhankelijkheid.
Nu eens de een, dan weer de ander.

Iedereen heeft wel eens hulp nodig en zo wissel je het dan af. Als mensen op elkaar vertrouwen, wordt de samenleving heel wat leefbaarder. Maar als er eenmaal een cirkel ontstaat van ‘als ik niet op jou kan rekenen, dan jij ook niet op mij’ dan gaat het van kwaad tot erger en is iedereen uiteindelijk alleen nog maar bezig met zichzelf.

Elise, 17 jaar

 

Potgrondactie 2018

meer foto’s

Zaterdag 10 maart was het hoogtepunt van de jaarlijkse potgrond actie. In de voorafgaande weken zijn de jongeren langs de deuren gegaan om de enveloppen weg te brengen en weer op te halen. Bij het Dorpshuus werden veel enveloppen ingeleverd en ook via e-mail werden veel bestelling ontvangen. De steun voor de actie was groot dat bleek o.a. uit de vele giften van mensen die geen potgrond wilden.

Ook dit jaar kunnen we terugzien op een geslaagde actie. Bijna 2000 zakken zijn met behulp van vele vrijwilligers, familieleden en vrienden rond gebracht. Vele handen maken licht werk. We begonnen ’s morgens om 09:00 en de laatste zakken zijn rond half twee afgeleverd. Net als andere jaren leverde het thuis bezorgen weer vele positieve reacties op. Dit werkt zeer motiverend.
Een bijzondere dank aan firma ter Laak, de Welkoop en de bedrijven die de aanhangers ter beschikking hebben gesteld.

Hartelijk dank voor uw bijdrage !

Blije groeten van
Kayleigh Schotman, Marjet Karssenberg , Mayke Morrenhof en Kelly Morrenhof.

 

 

Goed nieuws terug uit Malawi
Afgelopen augustus ben ik met World Servants naar Malawi geweest om daar twee lerarenwoningen en latrines te bouwen. We hebben toen de huizen niet helemaal kunnen afmaken, maar we hadden er het volste vertrouwen in dat dat wel goed zou komen en dat de lokale bevolking de huizen zouden afmaken. En dat is gebeurd.

World Servants projecten worden altijd 5 jaar in de gaten gehouden. Zodoende was een World Servants team afgelopen maand in Malawi om daar alle oude projecten te bezoeken om te kijken hoe het gaat. Zo ook bij ons project, MA417. Ze plaatsten updates op de facebook pagina, het was zo leuk om alles weer terug te zien! De twee lerarenwoningen die wij gebouwd hadden waren afgemaakt en zagen er super mooi en strak uit. Ook de twee reeds bestaande lerarenwoningen hebben een flinke opknapbeurt gehad dankzij het extra geld wat ons project had gewonnen tijdens het WS Festival. De omgeving was groen, de kinderen hadden schooluniformen aan (die hadden wij niet gezien omdat het toen zomervakantie was), en ze konden nog steeds TsjoeTsjoeWa zingen!

Goede lerarenwoningen betekent extra leraren, en dat betekent dat er waarschijnlijk meer kinderen naar de school gaan. Dat bleek wel uit de foto van de tabel waarin ze de maandelijkse instroom bij hielden. In november waren er al 17 kinderen meer dan in oktober! Dat belooft wat voor de toekomst. Ik heb zeker gebouwd aan verandering. Niet alleen is de community daar veranderd, maar ikzelf ook. Van de drie weken op project in Malawi heb ik bijna nog meer geleerd dan in de 5 maanden die ik in Australië ben geweest om daar Engels te leren.

De mensen in Malawi staan zó positief in het leven, ook al hebben ze bijna niets. In de tijd dat ik in Malawi geweest ben heb ik geen enkele Malawiaan horen klagen. Daar kunnen wij, westerse mensen, nog heel veel van leren. Ik heb geleerd om alles uit het leven te halen wat er in zit, dat geld en bezit absoluut niet nodig zijn om gelukkig te zijn, en dat een individu niks is zonder mensen om zich heen. Ja, mijn korte tijd in Malawi heeft zoveel indruk op mij gemaakt dat ik het mijn hele leven bij mij zal dragen.

Kelly Morrenhof

 

 

Sirkelslag

Afgelopen vrijdag 2 februari zaten de kinderen van groep 8 van de Dolfijn weer vol spanning klaar voor een avondje Sirkelslag. Het jaarlijks terugkomend spektakel, onderdeel van het vormselproject.

Om klokslag half acht startten er 3 groepen, samen met 693 andere groepen door heel Nederland.

Aan de hand van een Bijbelverhaal moesten de kinderen een 7-tal spellen tot een goed einde zien te brengen.

 

Het eerste spel was meteen een knaller; geef elkaar een “schoonheidsbehandeling”. Wat zoveel inhield als spuit het gezicht van de helft van de groep vol met slagroom, ga nu op een afstandje staan en gooi zoveel mogelijk chipjes op het slagroomgezicht. Wat blijft plakken leverde punten op.

De vaart bleef er in met onder anderen een parcours afleggen met een bezem op je rug, op 3 verschillende manieren geheimschrift doorgeven en als afsluiter werd er een heuse carnavalskraker geschreven over het Bijbelverhaal op de melodie van “Er staat een paard in de gang”!

Kortom een avond vol activiteit, samenwerking en gezelligheid. De 3 groepen blonken uit in samenwerking en enthousiasme. Er werd met veel plezier maar toch serieus gewerkt aan de opdrachten. Geholpen door een groepje enthousiaste ouders, juf Jose en ook pastor Noordink kwam de groepen nog even aanmoedigen.

Aan het eind van de avond was er dan de voorlopige uitslag. De onderlinge strijd kon bekend gemaakt worden. De landelijke uitslag moest nog even op gewacht worden tot na het weekend.

Alle drie de groepen hadden het supergoed gedaan! De Dolfijn 3 won de avond met 505 punten, gevolgd door de Dolfijn 1 met 442 punten en op een goede 3e plek de Dolfijn 2 met 416 punten.

Dit vertaalde zich in de landelijke uitslag naar een 35e, een 493e en een 517e plek.

Wel leuk om te vermelden; ook een andere groep vanuit onze Emmanuel-parochie deed mee, namelijk een groep uit Ommen! En ook de PKN Heino was dit jaar vertegenwoordigd. Op de avond zelf konden de kinderen via de livestream een beetje bijhouden hoe de onderlinge strijd ging. Heel leuk om te volgen.

U leest het al, we hebben weer een zeer geslaagde avond gehad! Natuurlijk willen we de ouders bedanken voor hun hulp deze avond. En natuurlijk juf Jose en de Dolfijn voor hun hulp en gastvrijheid. De kinderen gaan nu verder met het vormselproject en bereiden zich voor op het komende vormsel. U gaat vast nog wel meer horen over hun reis hiernaartoe.

 

Foto’s Sirkelslag 2018

 

 

 


DSC_0810 deel
Doopzondagen

Op  zondag 11 maart 2018 is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen, opdat hij/zij in de genade van God wordt opgenomen en tevens gaat behoren tot de gemeenschap van gelovige mensen. Wilt u in verband met de voorbereidingen het liefst voor de Kerstdagen contact opnemen met de pastorie of het parochiesecretariaat (tel. 390924)?

 

 

 

 

Wanneer zingt het Jeugdkoor

25 maart 11.00 uur Palmpasen
2 april 11.00 uur Tweede Paasdag,
presentatie communicanten
22 april 11.00 uur Eerste Heilige Communie
9 juni 19.00 uur Met groep 3

 

Jeugdactiviteiten
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Ook voor de activiteiten van de jeugd breekt een nieuw seizoen aan.
De afgelopen maanden heeft de jeugd ook kunnen genieten tijdens een aantal activiteiten. Zo hebben we een vossenjacht gehad; een dolle boel in het dorp om de vossen op te zoeken en de opdrachten te voltooien.
Hebben we met een herfstthema rozen gemaakt van herfstbladeren; lekker een avondje fröbelen.
En we hebben het jaar afgesloten met een bezoek aan de kerstmarkt. Met wat geld op zak konden de kinderen allemaal rondneuzen op de markt, terwijl wij als leiding ook rondliepen om het allemaal wel een beetje in de gaten te houden.
De kinderen waren voor ons goed herkenbaar door de kerstmutsen die ze droegen. Nadat we uitgekeken waren op de markt, was het tijd om weer terug te gaan naar het parochiecentrum. Hier was nog tijd voor een heuse kerstquiz. Heel wat vragen kwamen voorbij;
zoals; wanneer vieren we drie Koningen, waar moesten Jozef en Maria naartoe om zich te laten inschrijven en hoe lang geleden is Jezus geboren?
Er moet gezegd dat er goed werd gescoord! Voor het winnende groepje was er nog een aardigheidje en zo sloten we het jaar af.

In het nieuwe seizoen staan ook weer een aantal activiteiten gepland.
Op 16 maart en 25 mei . De laatste van dit schooljaar is op 29 juni of 6 juli.
We houden u op de hoogte.

 

Welkom Dankjewel  
Onlangs is de werkgroep Gezinsvieringen, na lang zoeken, versterkt met 4 nieuwe leden. Hier zijn we zeer verheugd over.
Wij heten welkom: Bas Dingjan, Silvia Schipper, Danielle Beugel en Marion Eikelboom.
Ondertussen hebben ze hun vuurdoop gehad tijdens de gezinsviering op kerstavond.