Jeugd

Aandachtshoekje

In de Mariakapel achterin de kerk wordt elke maand een aandachtshoekje ingericht.
Er wordt aan de hand van een kerkelijk feest, een periode uit het kerkelijk jaar (advent, vasten, de meimaand) of een thema ( vakantie, carnaval, eerste communie) een hoekje gemaakt waar u samen met uw kind ideeën op kunt doen om thuis zo’n plekje te maken.
Het zou mooi zijn als u daardoor in gesprek komt met uw kind over gelovige thema’s.
Veel suggesties hiervoor zijn ook te vinden op de website van Geloven Thuis.(www.geloventhuis.nl) Elke maand vindt u hier nieuwe ideeën.

Door de deur..
Het thema op Geloven thuis op dit moment.
Op de drempel van het nieuwe jaar weten we nog niet wat ons allemaal te wachten staat. Bij dat thema staan we stil: door de deur gaan, naar het onbekende. Een poort doorgaan en je laten verrassen door de ruimte die je aantreft; een plaats waar je nog nooit bent geweest. Een nog onzichtbaar stukje tuin. Een verborgen ruimte. Ieder mens draagt ook een verborgen ruimte in zich. Een plek waar het veilig en stil is. De plek waar God in ons woont. Ga je mee? Stap je ook door de deur? Ontdek en verken de aanwezigheid van deze stilte, deze verborgen ruimte. Kijk rond op de site voor versjes, (bijbel)verhalen en prentenboeken en nog veel meer.

Als voorbeeld staat er in het aandachtshoekje in de kerk de volgende :

De deur van je hart
Je kunt je hart sluiten of wagenwijd openzetten.
Ons hart heeft kamers als een huis en deuren die we open en dicht kunnen doen.
We kennen allemaal dit soort beeldtaal over ons hart, dat we er eigenlijk nauwelijks nog bij stil staan.
Toch het is het iets heel bijzonders.
In dit aandachtshoekje wordt achter het deurtje van het hart de hemel zichtbaar.
In ons hart vind je de toegangsdeur van onze innerlijke ruimte.
Daar, in die ruimte, zijn we veilig en kan niets je bezeren.
Het is de plek die God in ons heeft neergelegd en waar we God in alle vrijheid kunnen ontmoeten.
Onze innerlijke ruimte, onze ziel, is daarmee ook een plek van Gods-ontmoeting. De plaats waar God en mens elkaar kunnen vinden:
Hemel op aarde.

 


 

Te barmhartig

Greta wilde voor iedereen zorgen. Dat deed ze met veel energie. Die was dan ook al gauw op en ze werd ziek.
Nu was er ook een ander die iedereen wilde helpen: Theodoor. Hij hielp iedereen en ook de zieke Greta. Hij deed dat met heel zijn hart. Al snel had hij een hartkwaal en moest het bed houden. Gelukkig was er nog iemand met het hart op de goede plaats: Karel. Hij deed van alles voor iedereen en ook voor Greta en Theodoor. Hij deed dat met al zijn krachten. Die waren dan ook al snel opgebrand en hij kon niets meer. Gelukkig werd Greta weer gauw beter. Ze zorgt nu niet meer iedereen, maar wel voor Theodoor en Karel. Waarom niet meer voor iedereen? Omdat ze dit had begrepen: wie voor iedereen wil zorgen, zorgt uiteindelijk voor niemand.

Beeld en tekst: Stephan de Jong

 

 

Als het nou zo was dat iedereen in principe voor elkaar klaar stond als dat nodig zou zijn, dan zou het er in de wereld heel wat beter aan toe gaan. Dan zouden mensen elkaar afwisselend kunnen helpen in wederzijdse afhankelijkheid.
Nu eens de een, dan weer de ander.

Iedereen heeft wel eens hulp nodig en zo wissel je het dan af. Als mensen op elkaar vertrouwen, wordt de samenleving heel wat leefbaarder. Maar als er eenmaal een cirkel ontstaat van ‘als ik niet op jou kan rekenen, dan jij ook niet op mij’ dan gaat het van kwaad tot erger en is iedereen uiteindelijk alleen nog maar bezig met zichzelf.

Elise, 17 jaar

 

 


DSC_0810 deel
Doopzondagen

Op  zondag 11 maart 2018 is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen, opdat hij/zij in de genade van God wordt opgenomen en tevens gaat behoren tot de gemeenschap van gelovige mensen. Wilt u in verband met de voorbereidingen het liefst voor de Kerstdagen contact opnemen met de pastorie of het parochiesecretariaat (tel. 390924)?

 

 

 

Jeugdkoor Spirit

Zaterdag 30 september heeft het jeugdkoor hun nieuwe naam bekend gemaakt.
Al zo’n 30 jaar bestaat het koor. Eerst begonnen als kinderkoor, later werd de naam jeugdkoor gebruikt. Toch bestond de wens voor een eigen naam al een aantal jaren.
Nu dan heeft het koor, samen met hun dirigente Odette en pianist Paul, de hoofden bij elkaar gestoken en samen nagedacht over die naam.
Zoals in de viering zo mooi werd gezegd;
“Alles wat we in het leven doen en laten, heeft te maken met de Heilige Geest.
Hij geeft ons geestkracht, die kracht willen we door laten schemeren in de naam van het koor.
De naam van ons jeugdkoor is vanaf heden: JEUGDKOOR SPIRIT!”

 

Het jeugdkoor wil ook graag uitbreiden, dus… zing jij graag kom dan meezingen!Ook als je niet meer op de basisschool zit, maar op het voortgezet, dan ben je ook zeker welkom!

 

 

Wanneer zingt het Jeugdkoor

3 februari 19.00 uur Met groep 5,6,7
25 maart 11.00 uur Palmpasen
2 april 11.00 uur Tweede Paasdag,
presentatie communicanten
22 april 11.00 uur Eerste Heilige Communie
9 juni 19.00 uur Met groep 3

 

Jeugdactiviteiten
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Ook voor de activiteiten van de jeugd breekt een nieuw seizoen aan.
De afgelopen maanden heeft de jeugd ook kunnen genieten tijdens een aantal activiteiten. Zo hebben we een vossenjacht gehad; een dolle boel in het dorp om de vossen op te zoeken en de opdrachten te voltooien.
Hebben we met een herfstthema rozen gemaakt van herfstbladeren; lekker een avondje fröbelen.
En we hebben het jaar afgesloten met een bezoek aan de kerstmarkt. Met wat geld op zak konden de kinderen allemaal rondneuzen op de markt, terwijl wij als leiding ook rondliepen om het allemaal wel een beetje in de gaten te houden.
De kinderen waren voor ons goed herkenbaar door de kerstmutsen die ze droegen. Nadat we uitgekeken waren op de markt, was het tijd om weer terug te gaan naar het parochiecentrum. Hier was nog tijd voor een heuse kerstquiz. Heel wat vragen kwamen voorbij;
zoals; wanneer vieren we drie Koningen, waar moesten Jozef en Maria naartoe om zich te laten inschrijven en hoe lang geleden is Jezus geboren?
Er moet gezegd dat er goed werd gescoord! Voor het winnende groepje was er nog een aardigheidje en zo sloten we het jaar af.

In het nieuwe seizoen staan ook weer een aantal activiteiten gepland.
De eerste activiteit op vrijdag 2 februari.
Verder hebben we staan; 16 maart en 25 mei . De laatste van dit schooljaar is op 29 juni of 6 juli.
We houden u op de hoogte.

 

Welkom Dankjewel  
Onlangs is de werkgroep Gezinsvieringen, na lang zoeken, versterkt met 4 nieuwe leden. Hier zijn we zeer verheugd over.
Wij heten welkom: Bas Dingjan, Silvia Schipper, Danielle Beugel en Marion Eikelboom.
Ondertussen hebben ze hun vuurdoop gehad tijdens de gezinsviering op kerstavond.

 

 

Welke jongeren willen de handen uit de mouwen steken voor een ander?

Ieder jaar trekken honderden jongeren uit heel Nederland de werkhandschoenen aan om mee te helpen aan de bouw van huizen, latrines, klinieken en scholen in verschillende ontwikkelingslanden.De projecten worden onder het motto   ‘bouwen aan verandering’ georganiseerd door de christelijke organisatie World Servants uit Wolvega. Je bouwt voor een ander en je bouwt aan jezelf.

Een project bestaat uit drie onderdelen, namelijk: bouwen, cultuur en geloof. Specifieke technische vaardigheden zijn niet vereist. Naast de bouwactiviteiten is er tijd om kennis te maken met de plaatselijke bevolking.Iedere deelnemer draagt bij aan de kosten van het project via een eigen deelnemers-bijdrage. Hier worden onder andere de reis en het verblijf, verzekeringen en een deel van de bouwmaterialen van betaald. Het is een behoorlijk bedrag, dat door de meeste deelnemers bij elkaar wordt gebracht door het organiseren van sponsor- en verkoopacties. In Heino o.a. door de potgrondactie.

20 % moet door de deelnemer zelf betaald worden. Dit kan ook door persoonlijke acties zoals de eindejaarsduik bijeengebracht worden.Een World Servants-project is meer dan bouwen alleen. Deelnemers bouwen ook aan zichzelf door alles wat zij meemaken en doen tijdens een project en door de ontmoeting met mensen die in een land leven met een heel andere cultuur. Daarom is het motto van World Servants: ‘bouwen aan verandering’. Je bouwt voor een ander en aan jezelf.

Een groot aantal jongeren uit Heino is al op project geweest. Ook deze winter willen wij weer met een nieuwe groep starten die in de zomer van 2019 op project zal gaan.De activiteiten voor deze winterperiode zijn o.a. de bekende potgrondactie die zijn hoogtepunt kent in het bezorgen van de potgrond zakken in maart. Ben jij in de zomer van 2019 minimaal 17 jaar oud en lijkt jou dit een uitdaging, neem dan (graag zo spoedig mogelijk) voor meer informatie contact op.

Marcel van Beek tel. 390130 mhemvanbeek@gmail.com