Agenda

IMG_3683

Dinsdag 22 mei 9.30 uur wgr. Bezoek bij Verlies
19.00 uur Seizoensafsluiting KBO-KVG
20.00 uur Lourdesavond in het parochiecentrum met informatie van de bedevaart in september
Donderdag 24 mei 20.00 uur Bijeenkomst collectanten
Vrijdag 25 mei 9.30 uur Redactie Kerkepad
11.30 uur Sluiting kopij Kerkepad
Dinsdag 29 mei 13.15 uur Bijbelclub
15.00 uur Overleg pastoresteam
18.30 uur Vertrek vanuit Lierderholthuis naar Nieuw Sion.
Woensdag 30 mei 20.00 uur Voorjaarsoverleg locatieraden Emmanuelparochie in Ommen
Donderdag 31 mei 20.00 uur Voorbereiding Tentviering Pompdagen
Vrijdag 1 juni 9.30 uur Ontmoetingsmorgen ouderen

 

DIENSTROOSTERS KOSTERS

19 mei t/m 25 mei H. Harink     tel. 392731.

26 mei t/m   1 juni G. Veneboer tel. 390985 of 06-23503033.

 

MISDIENAARS

Zaterdag    19 mei 19.00 uur:   Jelle de Munnik Kayleigh en Tara Kruitbos.

Pinksteren  20 en 21 mei geen viering 

Zaterdag    26 mei 19.00 uur:   Mats ten Vergert en Leon Holtkuile.

Zondag      27 mei                    Geen viering

Zaterdag      2 juni 19.00 uur:   Igor Renshof en Duncan Schotman.

Zondag        3 juni                    Geen viering

 

Willen alle misdienaars die met vakantie gaan dit voor 1 juni doorgeven aan koster Veneboer.