Agenda

IMG_3683

 

AGENDA

Dinsdag 6 maart 10.00 uur Bestuur gemengd koor
    13.00 uur Cura van alle pastores van Overijssel in Enter
    20.00 uur Wgr. Kerkbalans
    20.00 uur Locatieraad Lierderholthuis
Woensdag 7 maart 13.30 uur Vaststellen vieringenroosters Emmanuelparochie
    20.00 uur 2de ouderavond voor ouders van eerste communicantjes
Vrijdag 9 maart 14.00 uur Pastoraatsgroep
Dinsdag 13 maart 13.15 uur Bijbelclub
    15.00 uur Overleg pastoresteam
    20.30 uur Locatieraad Heino
Woensdag 14 maart   9.30 uur Bezoekgroep Lierderholthuis
    Hele dag Ziekentriduum in Raalte
    13.30 uur Feestcomité Reflection
    20.00 uur Voorbereiding Tentviering tijdens de Pompdagen
Donderdag 15 maart 20.00 uur Laatste Filmavond van dit seizoen
Vrijdag 16 maart  9.30 uur Redactie Kerkepad
    11.30 uur Sluiting kopij Kerkepad
Dinsdag 20 maart 13.15 uur Bijbelclub
    15.00 uur Overleg pastoresteam
Woensdag 21 maart 19.30 uur Jaarvergadering Gemengd Koor van Heino
Donderdag 22 maart 20.00 uur Liturgisch Beraad Heino
Vrijdag 23 maart 15.00 uur Oecumenische viering in het Wooldhuis

MISDIENAARS

Zaterdag   3 maart   19.00 uur:  Leon Holtkuile en Igor Renshof.

Zondag      4 maart                     Geen viering.

Zaterdag 10 maart   19.00 uur:  Mats ten Vergert en Duncan Schotman.

Zondag    11 maart                     Geen viering.

Zaterdag 17 maart   18.00 uur: Kayleigh Schotman en Marjet

Het H.Vormsel                     Karssenberg.

Igor Renshof en Robert Karssenberg.

Duncan Schotman en Leon Holtkuile.

Zondag    18 maart                     Geen viering.

Zaterdag 24 maart   19.00 uur:  Marjet Karssenberg en Kayleigh

Schotman.

Zondag    25 maart   11.00 uur: Jelle de Munnik,Mats ten Vergert, Tara

Palmzondag.                            Kruitbos.

 

 

Willen de misdienaars die met het H.Vormsel moeten dienen om

17.30 A.U.B. aanwezig zijn.

DIENSTROOSTER KOSTERS

3 maart t/m   9 maart G.Veneboer    tel. 390985.

10 maart t/m 16 maart D.Schanekam tel. 391113.

17 maart t/m 23 maart H.Harink.         tel. 392731.