Organisatie

De organisatie

Sinds 2011 maakt onze geloofsgemeenschap deel uit van de Emmanuelparochie (emmanuelparochie.nl). Dit is een van de 16 parochies in het Vicariaat Overijssel. Naast de geloofsgemeenschap van Heino maken ook de geloofsgemeenschappen van Lierderholthuis, Hoonhorst, Lemelerveld, Vilsteren, Dalfsen, Ommen, Dedemsvaart, Slagharen, De Belte en Hardenberg deel uit van deze parochie.
Iedere geloofsgemeenschap is zelfstandig. De coördinatie in de parochie wordt verzorgd door het bestuur.

Het is fijn dat we als pastoraalteam nu voltallig zijn. Dit geeft ons pastores de mogelijkheid om meer aandacht te hebben voor pastorale zorg binnen onze Emmanuelparochie en meer aandacht te geven aan onze vrijwilligers en vrijwilligsters. Wel hebben we te maken met grote afstanden en dat kost ons veel reistijd, van Lierderholthuis naar De Belte is toch al gauw 50 minuten. Daarom hebben we onze parochie verdeeld in drie gebieden. Voor elk gebied zijn er twee pastores als eerste aanspreekbaar, wanneer het gaat voor de pastorale zorg en voor vrijwilligers en vrijwilligsters. Zo hopen we de lijnen met onze parochianen en onze vrijwilligers en vrijwilligsters zo kort mogelijk te houden.

Voor de geloofsgemeenschappen De Belte, Slagharen, Dedemsvaart en Hardenberg zijn pastor A. Wenker en pastor J. Butti eerst aanspreekbaar.

Voor Ommen, Dalfsen, Vilsteren en Hoonhorst zijn pastoor H. Hermens en pastor
M. klein Overmeen eerst aanspreekbaar.

Voor Heino en Lierderholthuis zijn pastor G. Noordink, pastoor H. Hermens en pastor M. klein Overmeen eerst aanspreekbaar.

De sacramentele bediening; ziekenzalving, huwelijk, biechtgesprekken… zal voor
De Belte, Slagharen, Dedemsvaart en Hardenberg als eerste worden verzorgd door pastor Wenker. Voor de overige geloofsgemeenschap zal pastoor Hermens daarvoor zorgdragen.

Profiel Liturgie: H. Hermens en A. Wenker
Profiel Catechese: J. Butti
Profiel Gemeenschapsopbouw: G. Noordink en J. Rutgers
Profiel Diaconie: M. klein Overmeen

Pastoraalteam van de Emmanuelparochie

 

Het pastorale werk wordt in elke geloofsgemeenschap gecoördineerd door een pastoraatsgroep, meestal bestaande uit vier mensen, die elk een van de profielen van pastoraat behartigen.
In onze geloofsgemeenschap zijn dat:
Ilse Kanters, gemeenschapsopbouw;
Gidion van Tongeren, liturgie;
Ingrid Lubbers, catechese;
Lidy de Munnik, diaconie.