Organisatie

De organisatie

Sinds 2011 maakt onze geloofsgemeenschap deel uit van de Emmanuelparochie (emmanuelparochie.nl). Dit is een van de 16 parochies in het Vicariaat Overijssel. Naast de geloofsgemeenschap van Heino maken ook de geloofsgemeenschappen van Lierderholthuis, Hoonhorst, Lemelerveld, Vilsteren, Dalfsen, Ommen, Dedemsvaart, Slagharen, De Belte en Hardenberg deel uit van deze parochie.
Iedere geloofsgemeenschap is zelfstandig. De coördinatie in de parochie wordt verzorgd door het bestuur.

We hebben we te maken met grote afstanden en dat kost ons veel reistijd, van Lierderholthuis naar De Belte is toch al gauw 50 minuten. Daarom hebben we onze parochie verdeeld in  gebieden. Voor elk gebied is er een pastor als eerste aanspreekbaar, wanneer het gaat voor de pastorale zorg en voor vrijwilligers en vrijwilligsters. Zo hopen we de lijnen met onze parochianen en onze vrijwilligers en vrijwilligsters zo kort mogelijk te houden.

Voor de geloofsgemeenschap Ommen is pastoor A Monnikhof eerst aanspreekbaar.

Voor de geloofsgemeenschappen De Belte, Slagharen, Dedemsvaart en Hardenberg is pastor J. Butti eerst aanspreekbaar.

Voor de geloofsgemeenschappen Heino en Lierderholthuis is pastor H de Vries eerst aanspreekbaar

Voor de geloofsgemeenschappen  Hoonhorst, Lemelerveld, is pastor M klein Overmeen eerst aanspreekbaar.

Het pastorale werk wordt in elke geloofsgemeenschap gecoördineerd door een pastoraatsgroep, meestal bestaande uit vier mensen, die elk een van de profielen van pastoraat behartigen.
In onze geloofsgemeenschap zijn dat:
Ilse Kanters, gemeenschapsopbouw;
Gidion van Tongeren, liturgie;
Toon Cents