Pastoraat

De organisatie

Sinds 2011 maakt onze geloofsgemeenschap deel uit van de Emmanuelparochie (emmanuelparochie.nl). Dit is een van de 16 parochies in het Vicariaat Overijssel. Naast de geloofsgemeenschap van Heino maken ook de geloofsgemeenschappen van Lierderholthuis, Hoonhorst, Lemelerveld, Vilsteren, Dalfsen, Ommen, Dedemsvaart, Slagharen, De Belte en Hardenberg deel uit van deze parochie. De Emmanuelparochie heeft een Pastoraalteam, deze pastores zorgen voor het pastoraalbeleid en zijn verantwoordelijk voor de pastorale zorg binnen de Emmanuelparochie. Ondersteunend aan het pastoraalteam zijn de pastores en diaken van het groot pastoraalteam.

Pastoraal team

Pastoor André Monninkhof                             

06 – 227 86 151       monninkhof@hetnet.nl

Vrije dag (en):  Dinsdag na 17.00 uur  en Zaterdag tot 16.00 uur                                    

Pastoraal werkster Marga klein Overmeen

06 – 182 76 484       m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl

Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag

Pastoraal werkster Ria Doornbusch

06 – 144 06 955       pastordoornbusch@gmail.com

Vrije dag:  Vrijdag

Groot team (ondersteunt het pastoraal team)  

Parochievicaris Hans de Vries, priester      

prhansdevries2020@gmail.com

Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond, woensdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.

Priester-assistent Anton Wenker M.H.M.

06 – 235 81 998       antonwenker@online.nl

Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend, vrijdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.

Diaken Richard Meijer richard@rkdiaken.nl

Beschikbaar: bezoekwerk verzorgingshuizen, verpleeghuizen, ziekenhuis en hospice

Secretariaat van het pastoraal team

Mevrouw Brigitta Seekles-Huinink

06 – 161 66 736       brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Pastorale nood

In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof, pastor Marga klein Overmeen of pastor Ria Doornbusch

Ziekenzalving of zegen

Voor de ziekenzalving kunt u eveneens rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof, en voor de ziekenzegen kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastor Marga klein Overmeen en pastor Ria Doornbusch.

Biecht

Voor een afspraak voor het sacrament van de biecht, kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof.

Facebook  https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521

Instagram https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/

Website    https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/

Het pastorale werk wordt in elke geloofsgemeenschap gecoördineerd door een pastoraatsgroep, meestal bestaande uit vier mensen, die elk een van de profielen van pastoraat behartigen.
In onze geloofsgemeenschap zijn dat:

Ilse Kanters, gemeenschapsopbouw;
Gidion van Tongeren, liturgie;
Toon Cents, diaconie
Natascha Berendijk, catechese

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met de pastoraatsgroep door een mail te sturen naar: pastoraatsgroepheino@gmail.com