Pastoraatsgroep

Samenstelling bestuur.

Locatieraad en pastoraatsgroep vormen samen het bestuur van onze geloofsgemeenschap.

Samenstelling locatieraad

Voorzitter H. Kerdijk. Telefoon 06-49888220
mail h.kerkdijk@ziggo.nl
Secretaris vacant
Financieel beheerder W.G.M. Herder Telefoon 06-14406545
mail financienheino@emmanuelparochie.nl
Lid Gebouwen Vacant

Samenstelling pastoraatsgroep

Diaconie Toon Cents
Gemeenschapsopbouw I.J.M. Kanters-Vunderink,
Catechese Natascha Berendijk
Liturgie G.G.H. van Tongeren,

Onze geloofsgemeenschap is vanaf 1 januari 2011 onderdeel van de Emmanuelparochie

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met de pastoraatsgroep door een mail te sturen naar:
pastoraatsgroepheino@gmail.com