Bestuur

Samenstelling bestuur.

Locatieraad en pastoraatsgroep vormen samen het bestuur van onze geloofsgemeenschap.

Samenstelling locatieraad

Voorzitter H. Kerdijk. Telefoon 06-49888220
mail h.kerkdijk@ziggo.nl
Secretaris F.J. Kroes. Telefoon 0572-769032;
mail lr-olvtenhemelopneming-heino@outlook.com
Financieel beheerder A.W.G. Esman Telefoon 0572-394911
mail financienheino@emmanuelparochie.nl
Lid Gebouwen Vacant

Samenstelling pastoraatsgroep

Diaconie L.A.M. de Munnik-Oosterlaar,
Telefoon 0572-393828
Gemeenschapsopbouw I.J.M. Kanters-Vunderink,
Telefoon 0572-393816
Catechese Vacant
Liturgie G.G.H. van Tongeren,
Telefoon 0628488180

Onze geloofsgemeenschap is vanaf 1 januari 2011 onderdeel van de Emmanuelparochie (emmanuelparochie.nl). De Locatieraden vallen onder de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur. De pastoraatsgroepen onder de verantwoordelijkheid van het pastorale team.