Adressen

Pastoresteam Emmanuelparochie:

Pastoor mr. drs. A.G.M. (André) Monninkhof monninkhof@hetnet.nl
06-22786151
Contactpastor H de Vries, priester Canadastraat 26, Heino
i.v.m. ziekte niet beschikbaar
J.G.(Joop) Butti butti@home.nl
06-22239828
M.(Marga) klein Overmeen m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
06-18276484
Emeritus
A.H.M.(Anton) Wenker, priester
antonwenker@online.nl
0523-612388