Organogram en Werkvelden

Bij de meeste werkgroepen kunt u door ze aan te klikken extra informatie krijgen.

Werkvelden:        
Beheer/financiën
Tuingroep
Klussengroep
Financiële cie
Kerkbalans
Parochiecentrum
Schoonmaaksters
Kerkradio
Orgels
Begraafplaats
Hertenkamp
Collectanten
Liturgie
Gemengd Koor
Reflection
Gezinsviering
Kosters
Acolieten
Lectoren
Liturgisch Beraad
Woord en
communieviering

Avondwake
Ziekenzalving
Bloemversiering
Bezorgen van misboekjes
t Wooldhuis
Koor Animo

Kerstgroep
Herinneringskruisjes
Kerkelijke kleding
Beamteam
Vorming/Catechese
Doop voorbereiding

1e Heilige Communie
H.Vormsel
Jeugdpastoraat

Huwelijk
Toerusting/vorming
Scholen
bijbelclub
Regio cursus
Oecumenische cursus
Oecumenische werkgroep
Aandachtshoekje
Filmavonden
Verbeeldingstuin
Diaconie
Caritas
Ouderenmorgen
Bezoekersgroep
Bezoek bij verlies
K.B.O.
Lourdes
Kevelaer
Ziekenhuis- bezoekgroep
Vervoer naar kerk
Ontmoeting in Dorpshuus
Gemeenschapsopbouw
Parochiesecretariaat
Ledenadministratie
Parochiegids
Redactie Kerkepad
Vouwgroep
Bezorgen Kerkepad
Stencil-en kopieerwerk
Website
Archief
Wijken

Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de Emmanuelparochie (emmanuelparochie.nl). De locatieraden vallen onder de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur. De pastoraatsgroepen onder de verantwoordelijkheid van het pastorale team.

Locatieraad en Pastoraatsgroep vormen samen het bestuur van onze Geloofsgemeenschap.

Locatieraad Pastoraatsgroep
Voorzitter H. Kerdijk Vorming/catechese Natascha Berendijk
Secretaris vacant Diaconie Toon Cents
Financieel beheerder W.G.M. Herder Liturgie G.G.H. van Tongeren
Lid Gebouwen Gemeenschaps-
opbouw
I.J.M. Kanters