Stencil- en kopieerwerk

“Kerkepad” en ander drukwerk. 

In de geloofsgemeenschap wordt eens per twee weken het parochieblad “Kerkepad” thuis bezorgd bij de parochianen. Hierin staat het rooster en thema’s  van de vieringen en alle zaken welke van belang zijn voor de gemeenschap. De redactie verzamelt de berichten en artikelen en bepaalt welke geplaatst gaan worden. 

 

Vervolgens is het de beurt aan mij, Johan Hilgenkamp, om hier een vervolg aan te geven. Op de vrijdagmiddag voor het verschijnen krijg ik de kopie in handen. Nu in veel gevallen doorgestuurd via e-mail, maar eerder ook handgeschreven korte berichtjes, die dan moesten worden getypt. Aan mij dan de taak deze berichten in de PC te zetten en te verwerken, zodat ze tot een overzichtelijk geheel worden. Kortom de opmaak en lay-out van “Kerkepad’ te verzorgen. 

De volgende stap is het vermenigvuldigen (incl. voor degeloofsgemeenschap Lierderholthuis een aantal van 1500) van parochieblad. Hiervoor heeft de gemeenschap de beschikking over een dupliceerapparaat. Een machine, die werkt als een kopieerapparaat volgens het principe zoals het stencilapparaat in vroegere jaren maar deze machine brandt en plaatst automatisch de stencil en draait vervolgens met een snelheid van ongeveer 140 afdrukken per minuut. Afhankelijk van de hoeveelheid kopie en de beschikbare tijd gebeurt dit doorgaans op maandag- of dinsdagmiddag. Een enkele keer nog op uiterlijk woensdagmorgen, want op de woensdagmiddag moet dit klaar staan voor de volgende groep vrijwilligers, die zorgen voor het vouwen, nieten en verspreiden van “Kerkepad”.

 

Naast de verzorging van lay-out en drukwerk van het parochieblad verzorg ik ook het drukwerk van andere zaken voor de gemeenschap. Dit zijn regelmatig de boekjes voor de bijzondere vieringen, welke zijn voorbereid door de werkgroepen gezinsviering, Gemengd Koor en Reflection. Ook wordt er met enige regelmaat een beroep op mij gedaan voor het drukken van boekjes bij bijzondere vieringen voor rouw en trouwvieringen en voor drukwerk t.b.v. de verschillende werkgroepen.

 

Om enige indruk te krijgen over aantallen. Jaarlijks maakt de dupliceermachine omstreeks 550.000 afdrukken om de parochianen van het wel en wee op de hoogte te houden. Graag draag ik daar een steentje aan bij.