Nieuws

 • Nieuwe colofon met gegevens pastoraal team

  Zoals U wellicht gemerkt heeft, staat in dit parochieblad een nieuwe colofon. In deze colofon vindt U de gegevens van ons als pastoraal team van onze Emmanuelparochie.

  Het pastoraal team bestaat uit drie pastores: pastor Ria Doornbusch, pastor Marga klein Overmeen, en pastoor André Monninkhof.

  Verder is ...

  Lees meer
 • Actie Kerbalans 2024

  ”De waarde van vrijwilligers centraal”

  Na een drukke periode voor de commissie kerkbalans, de wijkhoofden en de wijkleden met het drukken, verspreiden en weer innemen van de enveloppen voor actie kerkbalans 2024 kunnen we een voorzichtige ...

  Lees meer
 • Inloop Heino

  Voor mensen met dementie en zijn of haar partner of naasten

  Ontmoet gelijkgestemden en deel ervaringen!

  De inloop in Heino is een warme ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblematiek, hun partners en naasten.
  1x in de 2 weken in de even weken.

  De volgende  datums ...

  Lees meer
 • Coniferen gerooid

  Dinsdag 30 januari was het zover. De tuinploeg had een doorgang gemaakt in het hertenkamp, waardoor de dragline van Vreeswijk de tuin achter de kerk kon bereiken. Het rooien van de coniferen kon beginnen.

  Lees meer
 • Positief

  In januari overviel me een heel positief gevoel.

  Hoe anders staat de locatie er nu voor vergeleken met een jaar geleden!

  Toen luidden we nog de noodklok vanwege een tekort aan vrijwilligers. Locatieraad en pastoraatsgroep waren onderbezet, beheer en onderhoud idem dito. Te weinig mensen om op ...

  Lees meer
 • Vooraankondiging NL Doet!

  Op vrijdag 15 maart aanstaande zullen we meedoen aan NL Doet! Het is de bedoeling om de kerk een grote schoonmaakbeurt te geven. Heeft u die vrijdag toevallig ook een uurtje of zelfs een paar uurtjes de tijd om te helpen? Opgeven hiervoor mag, door een mailtje te sturen naar parsec@hetnet.nl of een ...

  Lees meer
 • Vooraankondiging Palmpasen voor de kinderen

  Op zaterdag 23 maart is er een knutselmiddag voor alle kinderen uit Heino. Deze middag gaan we samen een Palmpasenstok maken. Deze stok mag je op zondag meenemen naar de kerk voor de Palmpasenoptocht. Het jeugdpastoraat en dominee Lieke van Houte begeleiden deze middag.

  Lees meer
 • CONCERTEN IN VILSTEREN

  Diverse partijen organiseren concerten in Vilsteren. Door de mooie akoestiek van de kerk komen koren graag naar Vilsteren om te zingen.

  Agenda koren tot de zomer

  17 maart 2024 Byzantijns Mannenkoor Friesland

  Willibrordus Kerk Vilsteren

  20 april 2024 Quod Libet

  De werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…..”

  organiseert deze middag een lezing met als thema:

  ”Het Katholieke geloof en het Boeddhisme”

  Onze gastspreekster deze middag is: Jotika Hermsen

  Zij vertelt dat zij op haar 21e is ingetreden als Franciscanes ...

  Lees meer
 • Met Maria Magdalena aan tafel

  Op 10 maart a.s. om 10.00 uur begint in de Protestantse Nicolaas in Heino een viering met als thema ‘Met Maria Magdalena aan tafel’.

  In een zogenaamde Vriendendienst (iedere tweede zondag van de maand) leren we Maria Magdalena beter kennen. Wie was zij: leerling van Jezus, volledig ingewijde, de eerste ...

  Lees meer
 • Stof zijt Gij, en tot stof zult Gij wederkeren

  We gaan als Christenen een periode in van bezinning, nadat er volop Carnaval is gevierd. En we hebben daar veertig dagen de tijd voor. Veertig dagen lang krijgen we de tijd om tot rust en inkeer te komen. Veertig dagen lang krijgen we de kans om los te komen van het materiële van ...

  Lees meer
 • Bericht van de redactie in verband met de Goede Week

  Bericht van de redactie in verband met de Goede Week

  Kerkepad nr 3 (inleverdatum 15 feb.) en nr 4 (inleverdatum 29 feb.) zijn voor 2 weken, waardoor het mogelijk is om voor de Goede Week te verschijnen.

  Omdat er alsnog een ...

  Lees meer
 • Verrassingen

  Ruim een halfjaar geleden heb ik me op deze plek voorgesteld als de nieuwe financieel beheerder binnen de locatieraad van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.  Dat het meer zou ...

  Lees meer
 • Vooraankondiging pelgrimsreis naar Lourdes.

  De werkgroep Lourdes comité van de Emmanuelparochie organiseert van  14 t/m 22 september 2024 weer een bedevaartreis naar Lourdes. Dit keer hebben we ervoor gekozen met de bus te gaan. Met een aantal overnachtingen onderweg zal het zeker een ontspannen reis worden.

  Van harte nodigen wij ieder van u uit ...

  Lees meer
 • Inloop Heino

  Voor mensen met dementie en zijn of haar partner of naasten

  Ontmoet gelijkgestemden en deel ervaringen!

  De inloop in Heino is een warme ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblematiek, hun partners en naasten.
  1x in de 2 weken in de even weken.

  De eerste datums ...

  Lees meer
 • Kerktelefoon.

  Al heel lang bestaat de mogelijkheid om kerkdiensten vanuit onze kerk thuis te ontvangen. In het verleden liep dat via een aansluiting van KPN naar de radio in de huiskamer.

  Rond 2004 gaf KPN aan niet langer kerkradio’s te willen aansluiten en er geheel mee te stoppen. Om die reden ...

  Lees meer
 • Ceciliafeest

  Op 22 november is het officieel Ceciliafeest. Cecilia is de patrones van muzikanten.

  Ook bij het Gemengd Koor word hier dan bij stilgestaan en worden dan met name de jubilarissen in het zonnetje gezet.

  Lees meer
 • Aangeraakt

  Met een groepje parochianen boog ik me over het verhaal van de bloedvloeiende vrouw.

  De vrouw die de mantel van Jezus aanraakte en zo op genezing hoopte.

  Via geleide-meditatie wilden wij op het spoor komen wat dat verhaal met ons zou doen: wat zou het ons vertellen?

  Je ontmoet er mensen die in de kerk met hetzelfde bezig zijn als jij, zowel vrijwilligers als professionals, uit allerlei kerkgenootschappen.

  Kerkplein biedt ruimte aan allerlei taakgroepen; je kunt ideeën, ervaringen en materialen uitwisselen, elkaars vragen beantwoorden en er is een agenda met activiteiten en trainingsaanbod.

  Vanaf ...

  Lees meer
 • Oproep vrijwilligerswerk

  Summercamp Zoals u vast al wel hebt gehoord of gelezen komen van 1 november aanstaande tot 1 maart volgend jaar weer alleenstaande minderjarige vluchtelingen op Summercamp. Deze vluchtelingen tot 18 jaar oud hebben onderwijs en dagbesteding nodig. Met elkaar proberen we deze jongens een zinvolle dagbesteding te geven.

  Dit gebeurt ...

  Lees meer
 • Eerste Heilige Communie

  Het Eerste Heilige Communie project wordt verzorgd door het Jeugdpastoraat. De kinderen worden tijdens de bijeenkomsten voorbereid op de EHC. Ook wordt de hulp gevraagd van ouders bij de voorbereidingen, het werken aan het project en het vormgeven van de viering. De kinderen stellen zich voor aan het begin van het project tijdens ...

  Lees meer
 • Vrijwilligers gezocht voor de katholieke dienst in Het Wooldhuis

  Zondag 29 oktober staat de eerst volgende dienst gepland van 10.00-10.45 uur in het restaurant van Het Wooldhuis. Vrijwilligers halen voor de dienst bewoners van Het Wooldhuis op. Een aantal moeten met rolstoel/rollator buitenom, omdat ze de verbindingshal nog aan het bouwen zijn. Na die tijd drinken ze koffie/thee met elkaar.

  Wanneer:         woensdag 18 januari, aanvang 20 uur
  Waar:               parochiecentrum
  Waarom          tekort aan vrijwilligers

  Begin december 2022 hebben pastoraatsgroep (PG) en locatieraad (LR) in Kerkepad de noodklok geluid en deze parochieavond aangekondigd.

  Aanleiding was ...

  Lees meer
 • Niets in de wereld mag ons onverschillig raken

  We hebben de Kerstdagen achter ons gelaten, de drie wijzen zijn met geschenken langsgekomen bij het Christuskind.  En wij, heeft u dat Christuskind de ruimte gegeven zodat het geboren mocht worden?  Misschien had u deze vraag niet verwacht in het nieuwe jaar, maar toch stel ik hem. Uiteindelijk is de vraag aan ons ...

  Lees meer
 • ACTIE KERKBALANS 2023

  Tussen 14 en 28 januari vindt de Actie Kerkbalans plaats, in geheel Nederland en ook in Heino. In die periode valt ook bij u de brief met informatie over de Actie en een antwoordformulier op de mat. Immers u bent lid van onze kerk in Heino. Doet u dit jaar (ook weer) mee? ...

  Lees meer
 • Nieuws van Pastoraatsgroep en Locatieraad

  Willibrordpenning voor Tonnie Groot Beumer

  Op 17 december ging Tonnie Groot Beumer voor het laatst voor in een ...

  Lees meer
 • Begeleiding van uitvaarten: ook onze zorg

  Regelmatig wordt aan ons als pastores van onze Emmanuelparochie gevraagd, of wij de uitvaart van een dierbare mogen begeleiden. We zijn blij, dat we dit mogen doen. Want we vinden, dat het hierbij gaat om een belangrijke taak. Het heengaan van iemand, die je lief en dierbaar is, geeft veel pijn en verdriet. ...

  Lees meer
 • Beste medeparochianen.

  Wij gaan weer van start!!!!!

  Denkers in Vilsteren

  Nu de corona pandemie steeds beter hanteerbaar wordt, hebben we besloten om de lezingen cyclus in het landgoedcentrum van Vilsteren weer te hervatten..

  We zijn blij u in 2023 weer te kunnen verwelkomen.

  Eén van onze voorgangers in woord- en communievieringen

  Van 1994 tot 2002 was Ton Smit vicevoorzitter van het parochiebestuur. In een periode van zeven jaar, van 2005 tot 2012, ging hij voor in woord- en communievieringen en hield hij vele overwegingen. Aan hem is dit artikel gewijd. De aanleiding tot ...

  Lees meer
 • Vacature huishoudelijke medewerker pastorie

  m/v – 8 uuw/week.

  Gevraagd een huishoudelijk medewerker m/v op de R.K. pastorie te Heino.

  Voor de huishouding van pastor H de Vries zoeken we iemand die voor 8 uur in de week, verdeeld over 2 tot 3 dagen, zelfstandig de huishouding voert. Het gaat o.a. om ...

  Lees meer
 • Koffie drinken na de viering

  Zaterdag 29 oktober aanstaande is er, na de viering van 19.00 uur, achterin de kerk gelegenheid tot gezamenlijk koffie drinken.Lees meer

 • Geen livestream op de laatste zaterdag van de maand

  U wordt van harte uitgenodigd om in de viering aanwezig te zijn en na afloop te blijven koffiedrinken.

  Lees meer
 • Tijdelijke opvolging beheer parochiecentrum

  Met het vertrek van Johan Meulman is er een vacature ontstaan. Twee nummers van Kerkepad geleden hebben we een vacaturetekst geplaatst. Dat heeft nog niet geleid tot een invulling van de vacature.

  Berta Schotman en Mieke Umbach, die Johan regelmatig hielpen in het parochiecentrum, hebben zich bereid verklaard het beheer ...

  Lees meer
 • Van Brugkerkenraad naar Oecumenische Werkgroep

  Mogen wij ons hernieuwd aan u voorstellen?

  Velen van u hebben vast wel gehoord van de Brugkerkenraad. De groep wordt gevormd door mensen uit de verschillende geloofsgemeenschappen van de voormalige gemeente Heino. Wij hebben jaren voor u de oecumenische vieringen mogen verzorgen; zoals de tentviering met de Pompdagen, maar ook ...

  Lees meer
 • VACATURE BEHEERDER PAROCHIECENTRUM

  Na 28 jaar (!) stopt de heer Johan Meulman binnenkort als beheerder van het parochiecentrum. Hij heeft het, bijgestaan door zijn vrouw Annie, met hart en ziel gedaan, maar voor hem is de tijd gekomen het stokje over te dragen.

  De locatieraad komt graag in contact met mensen die de ...

  Lees meer
 • De Verbeeldingstuin

  Uitleg van de ontwerper bij de Verbeeldingstuin in Heino

  door Nelleke Mein-Kamminga, 20-05-2022.

  Het ontwerp

  Bij aanvang van het project bestond het perceel uit een gazon met een monumentale esdoorn, een grote conifeer bij de entree en rondom een beukenhaag met aan de achterzijde een bosje. Het doel van de opdracht was een Verbeeldingstuin, een tuin met sociale ...

  Lees meer
 • Vacaturebank

  Onze geloofsgemeenschap is mede in stand te houden door mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Voor korte of langere tijd, met verstand van zaken en mensen, voor 1 uur in de week of per maand, voor de bloemversiergroep tot de ziekenbezoekgroep. Er zijn allerlei zinvolle en leuke activiteiten om samen ...

  Lees meer
 • Kerktelefoon

  Al heel lang is de
  mogelijkheid om kerkdiensten vanuit onze kerk thuis te ontvangen.

  Heel in het verleden
  liep dat via een aansluiting van KPN naar de radio ...

  Lees meer
 • Vervoer naar de kerk

  U hebt geen eigen vervoer, maar wilt in het weekend toch graag naar de kerk?
  Neem dan voor zaterdag 11.30 uur contact op met:

  Mw I. Blom- de Kruyf
  Woolthuisweg 25,
  8141 RX Heino
  Tel. 393278

  Lees meer
 • Jeugdpagina


  Onder het kopje jeugd staat nieuws voor en over de jonge parochianen. Aandachtshoekje, Palmpasen, Activiteit jeugdkoor, Jongeren, Sirkelslag, Vormsel, Potgrondactie, ….

  Lees meer
 • Doopzondagen

  DSC_0810 deel nr 2

  Indien u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat
  (di- en vrijdagmorgen 9-12u, tel. 390924).

  Lees meer
 • Emmanuelparochie

  Nieuws uit de Emmanuelparochie kan men lezen via de site. Bovendien kan iedereen zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

  Lees meer