Nieuws

 • “…BOER ZOEKT…”

  De mens is graag in de natuur. Als het weer het toelaat gaan we naar buiten; fietsen, wandelen of lekker bezig zijn in de tuin. In de natuur laden we onze accu weer op, we ontspannen en genieten van de rust. Het is niet zo vreemd dat wij juist in de natuur dichtbij onszelf komen. ... Lees meer

 •                Uitnodiging

                       Uitnodiging

  21 juli 2017 was het precies 60 jaar geleden

  dat Kees Mijnhout priester werd.

  Zaterdag 23 september, willen we dit heugelijke feit

  samen met pastor Mijnhout vieren in de

  R.K. O.L.Vr. Tenhemelopneming aan

  de Canadastraat 26, met een speciale viering.

  Lees meer

 • Boerderij-viering

  Op  zondag 15 oktober houden we een  bijzondere kerkdienst in het teken van het platteland en de kerk. Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf van Christien en Rinus Mars aan de Dalmsholterweg 30; 8146 PM Dalmsholte. De boerderij-viering heeft als thema “deel van het leven”. Wij zijn een deel van het leven ... Lees meer

 • Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

  Op zondag 22 oktober 2017 zal in Overdinkel voor de 105ste keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Wat brengt ons samen. Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Uitgevoerd zal worden de Deutsche Messe van Franz Schubert. Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de ... Lees meer

 • Kevelaerlof

  Op zaterdag 2 september jongstleden vertrokken zes bussen met in totaal ruim 300 pelgrims uit heel Salland naar Kevelaer. Zij hebben daar een mooie bedevaartsdag mogen meemaken. Dit jaar had deze bedevaart een feestelijk tintje vanwege het feit dat Kevelaer 375 jaar bestaat als bedevaartsplaats. Daarover heeft u enkele maanden geleden meer kunnen lezen in ... Lees meer

 • Welke jongeren willen de handen uit de mouwen steken voor een ander?

  Ieder jaar trekken honderden jongeren uit heel Nederland de werkhandschoenen aan om mee te helpen aan de bouw van huizen, latrines, klinieken en scholen in verschillende ontwikkelingslanden.De projecten worden onder het motto   ‘bouwen aan verandering’ georganiseerd door de christelijke organisatie World Servants uit Wolvega. Je bouwt voor een ander en je bouwt aan jezelf.

  Lees meer

 • Worldservants jongeren terug uit Malawi

  Afgelopen zomer zijn 4 jongeren vanuit onze gemeenschap naar Malawi geweest om daar te bouwen aan lerarenwoningen en latrines. Zij hebben daar hard gewerkt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Dit werd mede mogelijk gemaakt door uw ondersteuning. Inmiddels zijn zij terug. Wilt u weten hoe het ze vergaan is en wat ze ... Lees meer

 • ONTMOETINGSDAG 2017

  Het Ziekenapostolaat Raalte organiseert ook dit najaar een ONTMOETINGSDAG en wel op WOENSDAG 11 oktober a.s. in ZAAL “DE LEEREN LAMPE” TE RAALTE

  Het is een gelegenheid voor degene die veelal aan huis of het verzorgingshuis gebonden zijn, om elkaar te ontmoeten. De dag wordt begonnen met een eucharistieviering m.m.v. pastor G. Nijland en de dameskoren ... Lees meer

 • VREDE EN DE KRACHT VAN DE VERBEELDING

  Tussen 16 en 24 september houden we in onze kerken de Vredesweek. Het is helaas nog steeds nodig om minstens een week per jaar ons verlangen naar vrede onder de aandacht te brengen.

  Soms kun je er ook moe van worden. Vrede, laten we er toch mee ophouden. Het komt er toch nooit van. Inderdaad. Wanneer ... Lees meer

 • ONTMOETING EN INSPIRATIE

  Bij het dit nummer van kerkepad zal er net als vorig jaar een bijzondere extra bijllage zijn. Samen met de protestantse kerk van Heino en Laag Zuthem en de katholieke geloofsgemeenschap van Heino en Lierderholthuis is dit jaar voor de derde keer een prachtig programma gemaakt voor de wintermaanden van dit seizoen.

  In deze mooie en ... Lees meer

 • Jeugdactiviteit en afscheid Thea Jaarlijks uitje misdienaars en jeugdkoor

  zie Jeugdpagina

  Lees meer
 • Het gezamenlijk eten project voor  55++- ers  uit Heino en directe omgeving.

  Het nieuwe seizoen starten we bij zaal Marktzicht  in Heino op woensdag 20 september om 17.00 uur met een 2 gangen diner, waarbij er keuze is uit vis of vlees.

  De kosten bedragen € 10,- pp. Dit is exclusief drankjes. Aanmelden met opgave van uw keuze kan tot en met vrijdag 15 september bij Dinie v.d. ... Lees meer

 • DANK!!

  De pompdagen zijn weer voorbij en ondanks dat het weer dit jaar niet mee zat zijn  het toch weer bijzondere dagen van plezier, gezelligheid en fijne ontmoetingen geworden. Ook vanuit onze katholieke geloofsgemeenschap is er weer het nodige aangedaan om ook ons kerkgebouw open, gastvrij en mooi te laten zijn. Dankzij de inzet van velen ... Lees meer

 • Nationale Ziekendag 2017

  Met als motto ‘AANdenken’ wordt dit jaar de Nationale Ziekendag, een initiatief van de Zonnebloem, op zondag 10 september gehouden. Het doel van deze dag is om het contact tussen zieken, mensen met een beperking en gezonde mensen te bevorderen en er voor te zorgen dat ... Lees meer

 • Oogstdankfeest

  23 september t/m 30 september

  St. Alphonsuskerk te Slagharen:

  Creatief met oogstprodukten

  De jaarlijkse oogst inspireert de bloemengroep en andere vrijwiligers van de St. Alphonsuskerk ieder jaar weer. Al 19 jaar gebruikt de groep bloemen, fruit, groente en granen om de kerk op bijzondere wijze te versieren. En elke keer weet de groep de bezoekers te verrassen met ... Lees meer

 • E I N D E L I J K…. DANK…

   

  Afgelopen november heb ik afscheid genomen van de Emmanuelparochie. Er was een collecte tijdens de afscheidviering met als doel:   een nieuw te bouwen schooltje voor de kinderen van de Dumagats op de Filippijnen, project van de stichting JMMF, het Jan Mulder Memorial Fund.

  Er is zelfs meer ... Lees meer

 • Foto’s pompdagen 2017

     

  De tentoonstelling van iconen en de versierde kerk zijn te bezichtigen op
  donderdag 17 augustus van 10 tot 17 uur
  vrijdag 18 augustus van 13 tot 17 uur
  zaterdag 19 augustus van 9 tot 17 uur
  Een paar foto’s via  Pompdagen 2017

   

  Lees meer
 • NIEUW: BROCHURE OVER ONS KERKGEBOUW

  Op vrijdag 21 juli vierde onze emeritus pastor Mijnhout zijn 60-jarig priesterjubileum op dezelfde dag dat hij in 1957 door Kardinaal Alferink tot priester werd gewijd. Dat gebeurde toen in de Kathedraal in Utrecht waar hij één van de 28 mannen was, die op die dag priester werden gewijd. Op diezelfde dag, 60 jaar later, ... Lees meer

 • Cisterciënzer Groep Sion

  Rond verschillende cisterciënzer abdijen in onze streken hebben zich groepen leken gevormd voor wie het cisterciënzer charisma de inspiratiebron is geworden. Onze groep is ontstaan rond de voormalige abdij Sion in Diepenveen. We hebben contact met elkaar tijdens de maandelijkse (zaterdagse) bijeenkomsten. Ook zijn er met enige regelmaat bijzondere activiteiten, zoals wandelingen, retraites of bezoeken ... Lees meer

 • Moslims en Christenen

   

  Voor het eerst zijn ze in een moskee. Eerst wat schuchter, maar dan vliegen de vragen de imam om de oren. Corry Nicolay is PKN predikant interreligieuze communicatie.

  Ook mijn naam in het Arabisch

  Een beetje schuchter lopen ze binnen, de kinderen en hun ouders van de drie hoogste groepen van een Friese Basisschool. ... Lees meer

 • Wie goed doet, goed ontmoet.

  Zondag 2 juli was er een bijzondere communieviering in de tent op het feestterrein. Het thema van de kermisviering was: “Wie goed doet, goed ontmoet”. Hier wordt je niet sterker van maar, sterker nog, je houdt nergens een beter gevoel aan over dan door iets te betekenen voor een ander. Pastor Gerard Noordink gaf als ... Lees meer

 • Dialect Viering.

  ’t is nog nie zo verre maar het zit d’r an te komm’n
  Zoaterdag 28 oktober viert wulle om 19.00 uur in oanze kerke in Heino
  een woord en communieviering in het Sallands .
  Oans gemengde koor hef toe-ezeg um met oans saam’n ok alle lieties in’t plat te zing’n.

  Iets um noar uut te kiek’n
  Lees meer

 • Pastor Wenker met emeritaat

  Wanneer een priester 75 jaar wordt, gaat hij met Emeritaat. Voor pastor Wenker is dit ogenblik aangebroken. Op 22 augustus a.s. wordt hij 75 jaar. Daarom zal hij in het pastorale werk een flinke stap terug doen. Hij blijft gelukkig wel voorgaan in de weekend liturgie en het pastoraal team zal zeker nog een beroep ... Lees meer

 • Emeritaat

  Kort na het 2e Vaticaanse Concilie in 1966 kondigde Paus Paulus VI aan, dat Bisschoppen geacht werden vóór hun 75e verjaardag vrijwillig hun ontslag aan te bieden aan de Paus. Als jong theologie student vond ik dat een wijs besluit van de Paus. Verjonging in de leiding van de kerk leek mij hoognodig. Ik vond ... Lees meer

 • “Communicatie bij Bezoek”.

  In onze parochie wordt er veel bezoekwerk gedaan door vrijwilligers. Dat juichen wij toe!

  Maar.. dit bezoekwerk wil meer zijn dan alleen een kopje koffie drinken en een praatje over het weer.

  Het kan zomaar ter sprake komen: verdriet, verwondering, gezondheid, geloof, eenzaamheid of juist blijdschap om de dingen die je meemaakt.

  Dit vraagt om gekwalificeerde communicatie; hoe ... Lees meer

 • Kevelaer 375 jaar bedevaartsplaats

  Het is eind 1641. Koopman Hendrick Busman is op reis van Weeze naar Geldern. Bij Kevelaer ziet hij een zogeheten hagelkruis, dat geplaatst is om de slachtoffers van een overval door soldaten ongeveer tien jaar geleden te herdenken. Busman gaat daar bidden en hij hoort een stem: “Op deze plaats moet gij voor mij een ... Lees meer

 • Bedevaarten naar Banneux in oktober 2017

  Onlangs vond er een vijfdaagse bedevaart naar Banneux plaats. Onder de vele gasten en vrijwilligers waren ook enkelen afkomstig uit de Emmanuelparochie. Emeritus-priester B. Wolters uit Raalte schreef het onderstaande verslag, welke ook te lezen is in het blad Op Tocht en de nieuwsbrief van het aartsbisdom Utrecht.

  “‘Ja, we zijn weer thuis’. Die uitroep kon ... Lees meer

 • Begraafplaats O.L.Vr. Tenhemelopneming online!

  Zoals eerder in het Kerkepad vermeld hebben de begraafplaatsbeheerders  voorgesteld deel te nemen aan het project ‘Online Begraafplaatsen’. Inmiddels hebben zij zich aangemeld en een code gekregen om aan de slag te gaan. En nu wordt geïnventariseerd welk fotomateriaal al beschikbaar en bruikbaar is. Vanaf 1 juli 2017  wordt een aanvang gemaakt met het op ... Lees meer

 • Lourdesbedevaart vanuit parochie Emmanuel

  Deze bedevaart is voor de hele Emmanuelparochie en is van maandag 2 okt. tot en met zaterdag 7 okt. De organisatie van de bedevaart wordt gedaan vanuit de Geloofsgemeenschappen Ommen, Hoonhorst en Dalfsen. Zoals u al heeft kunnen lezen in de parochiebladen, folders op de locaties en op de websites van de Geloofsgemeenschappen is de ... Lees meer

 • Jeugdpagina

  IMG_1062
  Onder het kopje jeugd staat nieuws voor en over de jonge parochianen. Aandachtshoekje, Palmpasen, Activiteit jeugdkoor, Jongeren, Sirkelslag, Vormsel, Potgrondactie, ….

  Lees meer
 • Doopzondagen

  DSC_0810 deel nr 2

  Op  zondag 3 december is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen, opdat hij/zij in de genade van God wordt opgenomen en tevens gaat behoren tot de gemeenschap van gelovige mensen. Wilt u in verband met de voorbereidingen tijdig contact opnemen ... Lees meer

 • Emmanuelparochie

  Nieuws uit de Emmanuelparochie kan men lezen via de site. Bovendien kan iedereen zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

  Lees meer