Kerktelefoon:

Sinds enkele weken is de dinsdagavondviering in het parochiecentrum.

Dit om de kerk niet hoeven te verwarmen voor de viering.

Dit is een groot gemis voor de bezitters van de kerktelefoon.

Door de locatieraad is besloten om nu ook vanuit het parochiecentrum de vieringen uit te zenden.

Er moest dan wel een kabel gegraven worden vanuit de sacristie door de pastorietuin naar het parochiecentrum.

Als je dan de mensen van de tuingroep vraagt deze klus te klaren is het zo geregeld.

Binnen enkele uren lag de mantelpijp in de grond en kunnen de mensen van de techniek het verder in orde maken.

Hopelijk kunt u dan binnen enkele weken op de dinsdagavond weer luisteren naar de vieringen.

Jan Holtkuile