Van Brugkerkenraad naar Oecumenische Werkgroep

Mogen wij ons hernieuwd aan u voorstellen?

Velen van u hebben vast wel gehoord van de Brugkerkenraad. De groep wordt gevormd door mensen uit de verschillende geloofsgemeenschappen van de voormalige gemeente Heino. Wij hebben jaren voor u de oecumenische vieringen mogen verzorgen; zoals de tentviering met de Pompdagen, maar ook ‘gewone’ oecumenische vieringen door het jaar heen, de 4 mei herdenking en de Kerstsamenzang. Sinds het begin van dit jaar hebben wij besloten verder te gaan onder een nieuwe naam: Oecumenische Werkgroep. Hoe zijn we hiertoe gekomen?

Vanwege corona hebben we het ruim 2 jaar zonder oecumenische samenkomsten moeten doen. Een tijd waarin we als groep nagenoeg stil kwamen te staan. Voor ons een goed moment om ons te bezinnen op de toekomst. Wat willen we uitdragen, gaan we op de oude voet door, wat moet er veranderen? Allemaal vragen die ons hebben bezig gehouden. Na een aantal gesprekken zijn we tot de conclusie gekomen dat we als groep graag samen verder willen. Wij vinden het belangrijk om de oecumene uit te dragen! Wel leek het ons goed om voor de werkgroep een toegankelijkere naam te gaan gebruiken. Ook willen we de vieringen nog meer oecumene uit laten stralen door de voorgangers niet per toerbeurt bij een viering te hebben, maar om ze samen voor te laten gaan. Ook gaan we wat meer werken met thema’s die belangrijk zijn in de samenleving. En dan hierin de samenwerking zoekend met verenigingen, actiegroepen of een vriendengroep. Wij gaan met frisse moed verder en hebben een goed vertrouwen in de toekomst.

We hebben een leuke groep mensen die dit samen op touw zetten. Echter is er altijd ruimte voor nieuwe mensen die hun steentje willen bijdragen. Heeft u hart voor de oecumene en wilt u ons helpen in het neerzetten van mooie, zinvolle vieringen? Neem contact met ons op om eens vrijblijvend een vergadering bij te wonen. Dit kan via mail: natascha@berendijk.com of tel.nr 392146.

Graag zien we velen van u binnenkort bij de 4 mei herdenking en daarna bij de vieringen die op de planning staan. We houden u op de hoogte!

Irene Weertman         Gerda Braakman       Gerard Langen

Bert Braakman           Greet van Faassen    Henk Braakman

Henk Spijker              Natascha Berendijk