Tijdelijke opvolging beheer parochiecentrum

Met het vertrek van Johan Meulman is er een vacature ontstaan. Twee nummers van Kerkepad geleden hebben we een vacaturetekst geplaatst. Dat heeft nog niet geleid tot een invulling van de vacature.

Berta Schotman en Mieke Umbach, die Johan regelmatig hielpen in het parochiecentrum, hebben zich bereid verklaard het beheer van het parochiecentrum op zich te nemen tot uiterlijk 1 september aanstaande. We zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Hun telefoonnummers vindt u op de achterkant van Kerkepad. In de tussentijd hopen we een oplossing voor langere tijd te vinden.

Namens de locatieraad, Harm Kerdijk