Bedankt!

Sinds eind augustus is de pastorie weer bewoond. Pastor Hans de Vries is de trotse bewoner. Na het vertrek van pastor Gerard Noordink is hard gewerkt aan een opknapbeurt van de pastorie.

Vrijwel alle plafonds en muren zijn gesausd en waar vloerbedekking lag is deze vernieuwd. Dat werk is door beroepsmensen uitgevoerd.

Maar voor zij aan de slag konden is ontzettend veel werk verricht door een twaalftal vrijwilligers. Zij hebben eerst alles wat er na de verhuizing van pastor Noordink nog stond afgevoerd. Ze hebben het behang van de muren gestoomd, vloerbedekking verwijderd, diverse reparaties verricht aan onder andere de houten vloer en schoongemaakt, heel veel en altijd maar weer van alles schoongemaakt. Daarnaast is de bestrating rondom de pastorie hersteld.

De mensen van de klussenploeg en de tuinploeg alsmede Doortje Schanekamp en Leidy Holtkuile willen we van harte bedanken voor hun inzet.

De locatieraad