Nieuws van Pastoraatsgroep en Locatieraad

Willibrordpenning voor Tonnie Groot Beumer

Op 17 december ging Tonnie Groot Beumer voor het laatst voor in een Woord- en Communieviering. Ze heeft dit ruim 20 jaar gedaan. Haar echtheid, rust en gedrevenheid zijn daarbij zeer gewaardeerd. Al meer dan 30 jaar geleden was ze een aantal jaren lid van de werkgroep Gezinsvieringen. Ook is ze,- na een cursus hiervoor te hebben gevolgd -, voorgegaan in uitvaarten. Vanwege deze verdiensten is haar op 17 december de Willibrordpenning van het bisdom Utrecht opgespeld. Daarbij hoorde ook een plaquette en een oorkonde. Tonnie, namens de geloofsgemeenschap gefeliciteerd en bedankt voor je inzet en alle goeds voor de toekomende tijd!

Afscheid Christien en Marcel van Beek

Na meer dan 10 jaar zeer actief te zijn geweest voor onze geloofsgemeenschap hebben Christien en Marcel van Beek op 31 december afscheid genomen. Ze zijn verhuisd naar de (ook) mooie Achterhoek.

Christien zorgde voor de bloemversiering, hield de website actueel met nieuws en foto’s en verzorgde mede de filmavonden. Marcel ging voor in Woord- en Communievieringen, was een drijvende kracht in het jeugdpastoraat en verzorgde de technische kant van de website.

Samen zorgden ze er voor dat alles netjes via de beamer op de projectieschermen in de kerk werd geprojecteerd en dat vieringen werden gestreamd.

Christien en Marcel zijn door pastoor Monninkhof met name voor dat laatste uitgebreid bedankt tijdens de Kerstnacht- en Oudejaarsdagviering. We zijn hen veel dank verschuldigd en wensen hen het allerbeste in hun nieuwe woonomgeving.

Kerst blijft bijzonder

Dankzij de handen en stemmen van vele vrijwilligers kunnen we terugkijken op mooie Kerstdagen. De kerk zag er schoon uit. De Kerststal en 3-Koningengroep blijven meer dan bezienswaardig. De vieringen op Kerstavond, in de Kerstnacht en op Eerste Kerstdag waren goed voorbereid; er werd met enthousiasme gespeeld (Kerstavond) en gezongen. Iedereen bedankt die heeft meegewerkt, niet te vergeten de kosters en de lectoren.

Penningmeester gaat gelukkig op laag pitje door

In het najaar heeft Alexander Esman aangegeven per 1 januari te stoppen met het penningmeesterschap. De reden hiervan is te drukke werkzaamheden. We zijn er nog niet in geslaagd een nieuwe opvolger te vinden. Gelukkig is Alexander bereid voorlopig de meest noodzakelijke dingen, die bij het penningmeesterschap behoren, zoals het betalen van rekeningen, te blijven doen. Gelukkig maar!

Namens pastoraatgroep en locatieraad,

Harm Kerdijk