Geen livestream op de laatste zaterdag van de maand

U wordt van harte uitgenodigd om in de viering aanwezig te zijn en na afloop te blijven koffiedrinken.