Doopzondagen

DSC_0810 deel nr 2

Op zaterdag 12 januari 2019 in de viering van 19.00 uur is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen, opdat hij/zij in de genade van God wordt opgenomen en tevens gaat behoren tot de gemeenschap van gelovige mensen. Wilt u in verband met de voorbereidingen tijdig contact opnemen met de pastorie of het parochiesecretariaat (tel. 390924)?