ACTIE KERKBALANS 2023

Tussen 14 en 28 januari vindt de Actie Kerkbalans plaats, in geheel Nederland en ook in Heino. In die periode valt ook bij u de brief met informatie over de Actie en een antwoordformulier op de mat. Immers u bent lid van onze kerk in Heino. Doet u dit jaar (ook weer) mee? Wij juichen dat toe, want onze kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van u. We krijgen geen subsidie van wie of wat dan ook. U bepaalt uiteraard zelf hoeveel u bijdraagt, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Wij streven dit jaar naar een bedrag van €90.000,- aan vrijwillige bijdragen uit de actie Kerkbalans. We hopen op meer. Dat bedrag klinkt veel en is veel, maar met ruim 2500 leden is het wellicht haalbaar. Het is ook nodig vanwege bijvoorbeeld de stijgende kosten van materialen die nodig zijn voor de vieringen, en vanwege de gestegen energiekosten. We proberen via allerlei maatregelen de energiekosten te beheersen. De verwachting is echter, dat deze in 2023 toch ruim hoger zullen zijn dan in 2022.

Doe mee aan de Actie Kerkbalans. Door te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Samen vieren, leren, dienen en verbinden. Op naar de kerk van morgen.

Geef met uw hart, geef om waar u om geeft. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! In februari melden wij in Kerkepad het bedrag van alle toezeggingen tot dan toe.

Namens pastoraatsgroep en locatieraad,

Harm Kerdijk