Verrassingen

Ruim een halfjaar geleden heb ik me op deze plek voorgesteld als de nieuwe financieel beheerder binnen de locatieraad van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.  Dat het meer zou zijn als wat facturen betalen en bijhouden van de boeken had ik wel verwacht, maar dat er zoveel gebeurt binnen onze geloofsgemeenschap en in relatie tot onze parochie Emmanuel heb ik nooit kunnen bevroeden.

Bijna iedere week staat me wel weer een verrassing te wachten. Soms een lastige, maar tot op heden altijd op te lossen. Bankpasjes die niet werken of vergaderingen die ertussen worden geschoven.

Maar gelukkig zijn de mooie verrassingen ruim in de meerderheid, de ene groot en de andere klein. De energiekosten zijn een stuk lager dan vorig jaar, mede hierdoor hebben we een bijna sluitende begroting kunnen inleveren bij het parochiebestuur. Bij actie Kerkbalans vindt u hier een overzicht van. Nog steeds zie ik, voor mij, nieuwe werkgroepen die met plezier en een grote glimlach en samen keuvelend hun taken doen. En dan is er geen verschil tussen een ‘mannen- of vrouwenploeg”. Nog twee heel mooie voorbeelden, de vergaderstoelen in het parochiesecretariaat vertonen slijtage aan de randen. Net als in ieder huishouden kun je je geld maar één keer uitgeven en is herstel van deze stoelen steeds vooruitgeschoven. Wat een mooie verrassing dat er nu een aantal sponsoren zijn die zeggen “ik betaal de reparatie van twee stoelen”. Een sneeuwbaleffect trad op en nu moet er voor één stoel nog een sponsor gevonden worden.

In aanloop naar de Kerst nog zo’n mooie verrassing. In de overleggen was al eens geopperd om de kerstboom op het plein achter de kerk te vervangen door een verlichte kerstboom, een fairybell. Nadat we dit verzoek vooruit hadden geschoven tot we weer iets ruimte in ons budget hadden, is er iemand geweest die dezelfde gedachte had en deze boom die nu in de verbeeldingstuin staat te pronken heeft geschonken. Ik weet ook niet wie deze schenker is, maar wil hem of haar namens de gehele geloofsgemeenschap hartelijk danken voor dit ruimhartige gebaar.

Door al deze verrassingen, die ik zo goed mogelijk probeer op te vangen, laten we zien dat we, naast de stenen kerk, veel meer zijn. We zijn een geloofsgemeenschap die door velen gedragen wordt en waar ontiegelijk veel gebeurt. Laten we dat samen volhouden.

Hartelijke groeten en op naar een zalig kerstfeest en een heel gelukkig nieuwjaar,

Wim Herder:Financieel beheerder Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming