Positief

In januari overviel me een heel positief gevoel.

Hoe anders staat de locatie er nu voor vergeleken met een jaar geleden!

Toen luidden we nog de noodklok vanwege een tekort aan vrijwilligers. Locatieraad en pastoraatsgroep waren onderbezet, beheer en onderhoud idem dito. Te weinig mensen om op termijn het pastoraat draaiende en de kerk open te houden.

Nu zijn we bijna op sterkte; bijna, omdat de locatieraad nog wel wat mensen kan gebruiken.

Mijn positieve blik komt ook door het volgende. Het vertrek van twee kosters midden vorig jaar is opgevangen; de oecumenische werkgroep en het jeugdpastoraat draaien goed; de beheerders van het parochiecentrum hebben ‘bijgetekend’; het secretariaat is  2 ochtenden open; het kerkhof ligt er uitstekend bij; Kerkepad blijft op uw deurmat vallen enzovoort.

Zijn er dan helemaal geen zorgen? Jawel, want ik vind wel dat een aantal mensen wel heel veel op hun bordje hebben. Ze doen het met liefde, maar het maakt de locatie kwetsbaar. Zorgen zijn er ook ten aanzien van de koren, die het ledental zien afnemen.

En toch: hoopvol gaan we de toekomst in met dank aan al die vrijwilligers!

Harm Kerdijk, locatieraad.