Nieuwe colofon met gegevens pastoraal team

Zoals U wellicht gemerkt heeft, staat in dit parochieblad een nieuwe colofon. In deze colofon vindt U de gegevens van ons als pastoraal team van onze Emmanuelparochie.

Het pastoraal team bestaat uit drie pastores: pastor Ria Doornbusch, pastor Marga klein Overmeen, en pastoor André Monninkhof.

Verder is er een groot pastoraal team dat ondersteunend is aan het pastoraal team. Dit groot pastoraal team bestaat naast de genoemde pastores van het pastoraal team, uit:

pastor Anton Wenker, pastor Hans de Vries en diaken Richard Meijer. Zij zijn – om uiteenlopende redenen – gedurende een beperkt aantal uren, beschikbaar voor onze parochie.

Voorts wordt het pastoraal team ondersteund door mevrouw Brigitta Seekles als secretaresse. Zij speelt een grote rol in de communicatie met het pastoraal team.

In deze nieuwe opzet zijn er geen pastores meer, die voor bepaalde geloofsgemeenschappen eerst-aanspreekbare pastor zijn. Als pastoraal team werken wij voor alle geloofsgemeenschappen van onze Emmanuelparochie.

Uw vragen aan ons als pastoraal team kunt U stellen via onze secretaresse, Brigitta Seekles. Haar gegevens vindt U in de colofon.

Voor dringende pastorale zaken als ziekenzegen en ziekenzalving, kunt U rechtstreeks contact opnemen met ons als pastores. Voor de regeling van een uitvaart kunt U het beste de uitvaart-ondernemer contact laten opnemen met de contactpersoon van de kerk, waar de uitvaart zal plaats-vinden.

Naar we hopen, is op deze manier duidelijk hoe U ons als pastoraal team kunt bereiken.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij deze graag via onze secretaresse, Brigitta Seekles.

Vrede en alle goeds.

Namens het pastoraal team,

Pastoor André Monninkhof