Begeleiding van uitvaarten: ook onze zorg

Regelmatig wordt aan ons als pastores van onze Emmanuelparochie gevraagd, of wij de uitvaart van een dierbare mogen begeleiden. We zijn blij, dat we dit mogen doen. Want we vinden, dat het hierbij gaat om een belangrijke taak. Het heengaan van iemand, die je lief en dierbaar is, geeft veel pijn en verdriet. Daarom wil je, dat het afscheid perfect voor elkaar is. Want dat kun je maar één keer goed doen!

Als pastoraal team van onze Emmanuelparochie vinden wij dat ook. Daarom willen wij als voorgangers bij een uitvaartdienst ook het beste van onszelf kunnen geven, zodat wij voor een goede begeleiding kunnen zorgen. Ook onze geloofsgemeenschappen (kosters, koren, acolieten, en andere medewerkers) hebben er alles voor over, om te zorgen voor een afscheid, dat geheel voldoet aan uw wensen.

Om ons pastorale werk, ook als het gaat om de voorbereiding van en het voorgaan bij uitvaarten goed te kunnen blijven doen, hebben we – na geleverde inspanning – ook momenten nodig van herstel, ontspanning en rust. Daarom heeft elk lid van het pastoraal team wekelijks één vrije dag:

  • Pastor Ria Doornbusch is vrij op vrijdag
  • Pastor Marga Klein Overmeen is vrij op maandag
  • Pastoor André Monninkhof is vrij op zaterdag, tot 16.00 uur; en op dinsdagavond.

Wanneer één van de leden van het pastoraal team vrij is, of om andere reden is verhinderd of niet beschikbaar kan zijn, zal in het pastoraal team worden overlegd, wie van de collega’s beschikbaar kan zijn om voor te gaan in de uitvaart.

Ook parochiële voorgangers zijn graag bereid om voor U een uitvaart van een dierbare te verzorgen. Zij zijn goed opgeleid, hebben al de nodige ervaring, en hun werk wordt, zo leert onze ervaring, door nabestaanden zeer gewaardeerd.

Met de contactpersoon van Uw geloofsgemeenschap kunt U bij een overlijden overleggen, wie er kan voorgaan bij de uitvaart van uw dierbare. Heeft U over het voorgaande nog vragen of wensen, dan kunt U contact opnemen met één van ons. Onze telefoonnummers en mailadressen staan elders in dit parochieblad, en ook op de website van onze Emmanuelparochie: www.emmanuelparochie.nl

Dank voor uw begrip en vertrouwen. En als U afscheid moet nemen van een dierbare, leven wij met U mee en wensen wij U heel veel sterkte.

Met vriendelijke groet,

Het pastoraal team