Beste medeparochianen.

Wij gaan weer van start!!!!!

Denkers in Vilsteren

Nu de corona pandemie steeds beter hanteerbaar wordt, hebben we besloten om de lezingen cyclus in het landgoedcentrum van Vilsteren weer te hervatten..

We zijn blij u in 2023 weer te kunnen verwelkomen.

We hebben de toezegging gekregen dat de huidige

Denker des Vaderlands

Emeritus Professor Paul van Tongeren

op donderdag 16 februari 2023

naar Vilsteren komt. Zijn inleiding zal betrekking hebben op zijn meest recente publicatie:

‘Het wonder van betekenis’

Een kleine introductie:

We horen veel over fake news en ‘alternatieve feiten’. Maar we maken het ons te gemakkelijk als we de oplossing zien in ‘recht doen aan de feiten’. Behalve ‘feiten’ die we kunnen vaststellen, zijn er ‘betekenissen’ waarover we ons een mening vormen. Die meningen kunnen en moeten gevormd worden – en de vorming van een mening is iets anders dan het leren vaststellen van een feit. De rationaliteit van de mens uit zich niet alleen in kennis van de feiten, maar ook in de waarneming van ‘betekenis’. De lezing zal een uitwerking geven van dat begrip ‘betekenis’ en laten zien hoe belangrijk die betekenis is voor een menselijk en menswaardig leven en samenleven.

Praktische informatie:

Locatie: Landgoedcentrum Vilsteren: Vilsterse Allee 1d, 7734 PB Vilsteren.

Tijd: vanaf 19.30 uur bent u welkom. Er is koffie/thee. 20.00 uur – 22.00 uur Inleiding met vraaggesprek Na afloop nazit met een glas.

Kosten: Bijdrage p.p. €10 (inclusief koffie of thee vooraf en een glas drinken na afloop) te voldoen door bankovermaking naar rekening: NL06KNAB 0255 6739 49 t.n.v. F.A. Bakker o.v.v. “Denkers in Vilsteren”

Aanmelden via een mail naar: denkersinvilsteren@gmail.com (NB er is plaats voor maximaal 45 aanwezigen; en wie het eerst komt……)

Organisatie Comité Denkers in Vilsteren (een initiatief van Het Landgoed Vilsteren en de Emmanuelparochie): Frans Bakker, Joop Butti, Liesbeth Cremers, Gerard Noordink, Marcel ten Verger