Bezoek bij verlies

Binnen onze parochiegemeenschap bestaat al vele jaren de werkgroep
Bezoek bij Verlies.roos
De werkgroep stelt zich ten doel om de direct nabestaande van een overleden
mede­parochiaan te ondersteunen en met hem of haar mee te leven. De medewerkers van de werkgroep zijn hiervoor speciaal opgeleid en worden door pastores binnen de Emmanuelparochie ondersteund.
Vanuit een nieuwe samenstelling van mensen willen wij graag het werk van onze groep onder uw aandacht brengen.

Het verwerken van verdriet is een pijnlijk en diepgaand persoonlijk proces. Men verliest als het ware een deel van zichzelf.
In de meeste gevallen vindt men steun in zijn of haar omgeving. Maar gevoelens van verdriet en afscheid kunnen soms niet of nauwelijks geuit worden na een langere tijd. Ook kan het voorkomen dat de rouwende het gevoel heeft dat de omgeving het moeilijk vindt om te praten over wat hij of zij doormaakt.

Op verzoek van de pastor neemt na ongeveer drie maanden na het overlijden van uw dierbare een medewerker van onze werkgroep contact met u op. Indien u dat wenst, zal deze u dan regelmatig bezoeken.
Mocht u op dat moment geen behoefte hebben aan bezoek, maar enige tijd later misschien wel, neem dan gerust contact met ons op.

Zoals al genoemd, zijn onze medewerkers toegerust voor dit bezoekwerk en hebben zich verplicht te zwijgen over hetgeen u hen toevertrouwt.

Het contactadres is:

A. Westendorp-Hannink
Hazelaar 24
Tel. 0572-393418
Ook voor meer informatie kunt u hier terecht.