Jeugdpastoraat

Wij zijn een groepje enthousiaste parochianen die zich willen inzetten voor de jeugd binnen onze kerk. We richten ons op gezinnen, kinderen en jeugd. Het is ons doel om deze kinderen en jeugdigen bij de kerk te blijven betrekken. Wij doen dit door het bieden van activiteiten en vieringen in de kerk. Basis is om samen iets te ondernemen. We hebben een aantal vieringen door het jaar heen. Ook begeleiden we de projecten voor de EHC en het Vormsel. Het jeugdpastoraat wordt ondersteund door het pastoraalteam.

Je kunt ons bereiken via mail: jpheino2021@gmail.com “