Jongerenpastoraat

Wij zijn een groepje enthousiaste parochianen die zich willen inzetten voor jongerenpastoraat binnen onze kerk. Het jongerenpastoraat richt zich op de tieners binnen onze geloofsgemeenschap (eind basisschool tot ca 20 jaar).  Het doel  is om deze jongeren bij de kerk te blijven betrekken. Wij doen dit door het bieden van allerlei activiteiten. Deze activiteiten kunnen een project zijn, maar ook een gezellige avond of een actie voor een goed doel. Basis is om samen iets te ondernemen.

Voorbeelden van activiteiten kunnen zijn:

  • Samen naar Passion,
  • “Nacht zonder dak”  met daaraan gekoppeld geld inzamelen voor een goed doel
  • Uitslaapdienst
  • Spelletjes met ouderen al dan niet gecombineerd met bijv. koekjes bakken
  • Dropping, evt. samen met jongeren uit andere geloofsgemeenschappen
  • Workshopmiddag met andere jongeren
  • Etc.

Het jongerenpastoraat wordt door het pastoraal team begeleid.

Meer weten en wil je meedoen: Kijk op deze website onder Jeugd.
Vragen neem dan contact op met Thea Soesman (0572-392364  h.soesman@home.nl)

Hartelijke groet,

Jongerenpastoraat Heino