Parochieblad Kerkepad

“Kerkepad”is het communicatieblad van de geloofsgemeenschappen O.L.Vrouw Tenhemelopneming te Heino en H.Nicolaas te Lierderholthuis. Het blad wordt meestal eens in de twee weken thuis bezorgd.
Het redactieadres voor Heino is mevrouw A. Westendorp, Hazelaar 24, 8141TH Heino, tel. 393418
Het redactieadres voor Lierderholthuis is mevrouw R.Elshof, Olde Wettering 1, tel. 0572-393464

De redactievoorzitter is de heer B.J.M.Ramaker, van der Capellenweg 10b, 8141EG Heino, tel. 392584.

 

Kopij voor “Kerkepad” kan op twee manieren worden ingeleverd:

  1. via e-mail op het adres: benramaker@planet.nl  tot donderdag 18.00 uur in de week voorafgaand aan de verschijningsdatum;
  2. op bovenstaande redactieadressen tot vrijdag 11.30 uur in de week voorafgaand aan de verschijningsdatum.

Berichten en mededelingen van parochiële instellingen en verenigingen worden altijd opgenomen. Ingezonden stukken en stukken van inhoudelijke aard worden altijd voor plaatsing in de redactievergadering behandeld. De inhoud van dergelijke stukken blijft te allen tijde voor verantwoordelijkheid van de schrijver. Artikelen dienen op niet-kwetsende, milde toon geschreven te zijn en op feitelijke waarheid te berusten.

 

Tussen vrijdagmiddag en dinsdagmiddag wordt de lay-out verzorgd; de artikelen worden getypt en afgedrukt. Dit gebeurt door de heer J.M. Hilgenkamp, Gouden Regen 13, 8141XD te Heino, tel. 391678.

Op woensdagmiddag wordt het parochieblad gevouwen, geniet, op wijken gesorteerd en zonodig per post verstuurd. Dit gebeurt in Heino door een werkgroep waarvan de dames  D.Offenberg (393102) en D.Koerhuis (392692) de contactpersonen zijn.

Tussen woensdagmiddag en vrijdag wordt het blad bezorgd. De contactpersonen voor de bezorging in Heino zijn de heer en mevrouw H.W.Wellenberg (tel.392553).

In Lierderholthuis is mevrouw J.M.Elshof-van Straaten (0572-391402) de contactpersoon voor de bezorging.