Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt bijgehouden door  Brigitta Seekles. 

Onze kerk is aangesloten bij de SILA, de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Via de SILA worden adreswijzigingen, die bij de gemeente zijn doorgegeven, ook aan ons doorgegeven.

Toch is het belangrijk dat u ook zelf adreswijzigingen, geboortes, wijzigingen in de gezinssituatie e.d. via het parochiesecretariaat meldt. Dit geldt zeker ook voor nieuwe parochianen. U kunt dit persoonlijk doen, via een briefje of via de mail.

Een bijgewerkte ledenadministratie is voor onze geloofsgemeenschap van groot belang. Vanuit dit bestand worden o.a. de adressen geselecteerd voor de bezorging van het parochieblad en de formulieren voor de actie kerkbalans. Ook weten we wie een huwelijksjubileum hebben te vieren en wie een bijzondere verjaardag; 75, 80, 85 e.d. Daaraan wil de parochie via de wijkhoofden extra aandacht geven met een kaartje of een bezoekje.