Parochiegids

De Parochiegids voor 

O.L.Vr. Tenhemelopneming Heino

H. Nicolaas Lierderholthuis

Eens in de drie jaar wordt bij elk gezin dat ingeschreven staat in de administratie van onze geloofsgemeenschappen, een parochiegids uitgereikt. Wanneer mensen van buiten onze parochie hier komen wonen krijgen ze ook een gids. Deze wordt bezorgd door mensen in uw wijk die ook jaarlijks aan de deur komen voor de actie kerkbalans.
In deze gids staan zowel voor Heino als Lierderholthuis de geschiedenis en het ontstaan van de beide geloofsgemeenschappen.
Hierin ook de Pastores, leden van de locatieraden en de pastoraatsgroepen en alle profielen zoals
Gemeenschapsopbouw, Liturgie, Catechese, Diaconie en Beheer.
Van deze bestuurders en de contactpersonen van alle werkgroepen staan zover mogelijk alle namen en adressen vermeld.
Ook hierin de namen van mensen van verenigingen die U kunt benaderen als u een beroep op hun wilt doen.
Kerkelijke tarieven, gezondheidszorg en maatschappelijk werk ontbreken niet.
Achter in de gids de namen en telefoonnummers van mensen die op de èèn of andere manier betrokken zijn bij de geloofsgemeenschappen.

Een gids waarin U bijna alles kunt vinden wat met onze parochiegemeenschap te maken heeft.