De Kosters

In onze parochiegemeenschap mogen we rekenen op drie mensen die deze functie vervullen.
Door hun jarenlange ervaring weten onze kosters wat hen te doen staat. Zij kennen  de kneepjes van het vak!
Hieronder geven ze ons een inkijkje in hun brede takenpakket.

De voornaamste taak van de koster is het zo geruisloos mogelijk laten verlopen van de dienst. <br>Of het nu een eucharistieviering, een communieviering, een gebedsviering, een uitvaart, een avondwake of een doop- of huwelijksviering is. Wij zorgen er voor dat alles klaar staat. Dat de kaarsen branden en de klokken op tijd luiden. Dat de geluidsinstallatie aanstaat, de kerktelefoon, en dat er eventueel een geluidsopname wordt gemaakt. En dan moet natuurlijk nog de juiste kleding in de juiste kleuren worden klaargelegd, evenals de boekjes voor de dienst en de collectemandjes niet te vergeten.
Ook voor een doopdienst wordt alles klaargezet zoals stoelen, doopkaarsen, olie, wijwater en handdoeken. Na de dienst wordt alles weer schoongemaakt en opgeruimd.
Wij zorgen er voor dat de kerk op tijd open is, en na afloop weer gesloten. ├łn wij letten er op dat de godslamp blijft branden, het koper gepoetst wordt en er voldoende wierook en kaarsen zijn. Daarnaast dat de kleding en de altaardwalen weer schoon zijn. De boekjes moeten tijdig besteld worden, de misdienaars voorbereid zijn op hun taken en met nieuwe misdienaars wordt nog een keer extra geoefend.

Het is heel afwisselend werk en als alles gelukt is gaan we met een tevreden gevoel weer naar huis.

Geert Veneboer, tel. 06-23503033
Door Schanekamp, tel. 06-14407175
Herman Harink, tel. 06-10800115.