Ontmoeting en Inspiratie

Elk najaar, vlak na de zomervakantie, krijgt u het rode boekje ‘Ontmoeting & Inspiratie’ op de mat.

Dit boekje bevat een activiteitenprogramma aangeboden door PKN Heino en de RK kerken van Heino en Lierderholthuis. In dit boekje staan allerlei activiteiten, voor ieder wat wils.
Zo zijn er lezingen, presentataties maar er kan ook gekookt worden (koken met de dominee), zijn er doe activiteiten en wandelingen.

De werkgroep die dit programma samenstelt en organiseert bestaat uit mensen vanuit beide kerkgenootschappen, maar wisselt soms van samenstelling.
Deze groep bestond het afgelopen jaar uit: Dominee Hans van Solkema, Diana Ardesch, Helga Baars, Nellie Bosch, Saskia van Bottenberg, Kees Lozeman, Pastor Gerard Noordink en ondergetekende Gidion van Tongeren.

Hoe gaat het in zijn werk?
Om zo’n boekje met activiteiten samen te stellen is wel enig werk nodig. We beginnen met enkele brainstormsessies waarin we ideeën uitwisselen en een 1e activiteitenlijst opstellen. Aan de hand van deze actielijst gaat er gekeken worden of de bedachte activiteiten haalbaar zijn. Er worden gastsprekers gebeld, locaties benaderd en prijzen opgevraagd. Zodra alle gegevens bekend zijn wordt er een nieuwe lijst samengesteld en een verdeling over het seizoen gemaakt. Hierna worden er korte artikeltjes geschreven voor in de brochure en worden de activiteiten geboekt (sprekers bevestigd, locaties besproken). Aan de hand van de aangeleverde artikeltjes kan het boekje worden gemaakt en na een controle ronde worden besteld bij een drukker.

In navolging van het boekje ‘Ontmoeting en Inspiratie’ kwam pastor Noordink in 2018 op het idee om ook een activiteiten brochure samen te gaan stellen voor de Emmanuelparochie. Dit paarse boekje is  ‘Inzicht & Uitzicht’ gaan heten en werd de afgelopen 2 jaar samengesteld door pastor Noordink en Gidion van Tongeren, het afgelopen seizoen is Helga Baars deze kleine werkgroep gaan versterken.
Bij dit boekje speelt ook het pastoresteam een belangrijke rol, veel activiteiten werden door hen bedacht of georganiseerd.

Corona/2021-22
Helaas moesten we door de coronapandemie alle activiteiten (van beide brochures) het afgelopen seizoen  annuleren. Toch proberen we om ook voor het komende seizoen u weer 2 leuke en interessante activiteitenprogramma’s aan te kunnen bieden. We zien u dan ook (als het kan) het komende seizoen graag bij onze lezingen en overige activiteiten.

Gidion van Tongeren