Werkgroep Woord en Communieviering

Bij de foto v.l.n.r.: Linda Peters, Dinie Koenjer, Hanny van Ommen, Marcel van Beek en Tonnie Groot Beumer

Sinds november 1988 gaat de werkgroep Woord en Communieviering met enige regelmaat voor tijdens de vieringen in Heino en Lierderholthuis.

De werkgroep bestaat uit een vijftal leden dames en heren waarvan 2 als 1ste voorganger en 3 als 2e voorganger voorgaan in de vieringen. Ongeveer twee weken voor het betreffende weekend komt de werkgroep bij elkaar om een viering voor te bereiden. De evangelielezing en de eerste lezing, deze zijn voorgeschreven, worden dan besproken en uitgediept. Dit gebeurt mede aan de hand van het gekozen thema van dat weekend. Gekeken wordt welke boodschap de lezingen bevatten en wat deze boodschap voor ons vandaag betekent. De eerste voorganger gebruikt deze informatie, naast diverse andere bronnen, om haar/zijn overweging te maken. Samen met de tweede voorganger worden de gebeden en de voorbeden gemaakt. Gemiddeld gaat de werkgroep 1 keer in de maand voor in Heino en Lierderholthuis.

De afgelopen jaren heeft de werkgroep ook een aantal speciale vieringen verzorgd zoals de dialectviering en een Maria viering.