Werkgroep Informatiegids

De werkgroep bestaat uit Ilse Kanters en Gidion van Tongeren.

De informatiegids verschijnt elke 3 jaar met de contactgegevens van alle werkgroepen, het pastorale team de locatieraden en pastoraatsgroepen.
Een jaar voor verschijnen komt de werkgroep voor het eerst bij elkaar om de gegevens die staan in de verouderde gids te controleren en indien mogelijk al te corrigeren. Er worden emails gestuurd naar de contactpersonen van de werkgroepen met de vraag of ze de juiste gegevens willen aanleveren.
Thea Geerlink wordt gevraagd de gegevens aan te leveren voor Lierderholthuis.
Zodra de gegevens bekend zijn worden deze aangepast in het format van de oude informatiegids.
De gecorrigeerde (oude) gids maakt dan een digitale ronde langs de mensen van de locatieraden en de pastoraatsgroepen voor een 1e inhoudelijke controle. Zodra de 1e controleronde afgerond is, zal er gekeken gaan worden naar de lay-out en opmaak van de gids. (In 2019 is de lay-out en opmaak geheel vernieuwd door Gidion om de leesbaarheid te vergroten.) Er worden foto’s opgevraagd, een titelpagina ontworpen en alles gebundeld tot 1 nieuwe gids. Deze nieuwe gids maakt dan een 2e digitale ronde ter controle. Ondertussen worden Johan Hilgenkamp (stencilwerk) de contactpersonen van de bezorggroep en de vouwgroepen benaderd.

Na de 2e controle wordt er een proefdruk gemaakt en een datum afgesproken om de gidsen te gaan vouwen en worden er afspraken gemaakt wanneer de bezorgers de gidsen gaan verspreiden. Hierna zullen de gidsen worden gedrukt.