Het Jongerenpastoraat

Het jongerenpastoraat is in 2012 ontstaan op initiatief van pastor Gerard Noordink en toenmalig jongerenpastor Clazien Broekhoff.
Op het moment bestaat de groep uit 4 leden; Natascha Berendijk, Marcel van Beek, Dennis Lipman en Helga Baars.
De groep richt zich op jongeren binnen onze geloofsgemeenschap. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd.
Dit kan een project zijn, maar ook een gezellige avond of een actie voor een goed doel.
Bekende activiteiten van het jongerenpastoraat zijn; Sirkelslag, Vormelingendag, Levende Kerststal, gezellige avonden voor de misdienaars en het jeugdkoor.
Doel van deze activiteiten is om samen dingen te ondernemen en de verbinding te zoeken met de jeugd.
Als de omstandigheden het weer toelaten staat de groep weer paraat om de vaste activiteiten op te pakken en om ook weer een nieuw project te starten.