De Collectanten

De groep bestaat uit (van links naar rechts): Wim Herder, Ben Lommers, Ria Harink, Jan Holtkuile, Annie Meulman en Bert Ogink.

Ben Lommers verzorgt de planning. Voor iedere viering zorgt hij dat er een tweetal collectanten zijn ingedeeld. Meestal sta je met dezelfde partner. Op deze manier ben je ongeveer 1 keer per drie weken aan de beurt. Wanneer je eens verhinderd bent is dat geen enkel probleem. De beurt wordt moeiteloos overgenomen door een van de anderen zonder dat je daarvoor hoeft te ruilen.
Want iedereen heeft wel de instelling: “als we allemaal iets doen dan kunnen we
met elkaar veel doen.”

Naast het inzamelen van geld tijdens de collecte in de viering en met de deurcollecte verzorgen de collectanten ook de telling van het aantal kerkgangers. Waar eerder de koster enkele keren per jaar tijdens de viering een rondje door de kerk liep zijn het nu de collectanten die achter in de kerk staan en tijdens iedere viering bij binnenkomst de telling verzorgen. In Heino wordt dus al een aantal jaren van iedere viering het aantal kerkgangers bijgehouden en in statistieken vastgelegd.
Daarnaast fungeren ze soms ook voor gastheer of –vrouw voor mensen die vreemd zijn in de kerk.

Een voordeel van collectant zijn is dat je altijd een gereserveerde plaats hebt in de kerk.