Kevelaer

Graag wil ik u iets vertellen over wat ik doe als broedermeester voor de jaarlijkse Sallandse bedevaart naar Kevelaer, uitgaande van de Broederschap Kevelaer Raalte en omstreken. Op de eerste zaterdag van september gaat er een grote groep pelgrims met de bus naar Kevelaer. De deelnemers komen niet alleen uit Raalte en de omliggende geloofsgemeenschappen, maar ook uit Deventer en omgeving, Nijverdal/Hellendoorn en de gehele Emmanuelparochie.

Kevelaer ligt in Duitsland, zo’n veertig kilometer ten zuidoosten van Nijmegen. Eind 1641 passeerde de eenvoudige koopman Hendrick Busman een zogenaamd hagelkruis, dat geplaatst was ter ere de inwoners van Kevelaer die slachtoffer werden van een overval door soldaten tien jaar eerder. Daaruit klonk een stem, die zei: “Op deze plaats moet gij voor mij een kapelletje bouwen!” Dat kapelletje kwam er in 1642, met daarin de afbeelding van Maria met de stad Luxemburg op de achtergrond, zoals Hendricks vrouw Mechel enkele maanden daarvoor in een droom zag. Er zijn enkele wonderen opgetekend bij dat kapelletje. In 1654 werd de huidige Genadekapel er omheen gebouwd. Door de eeuwen heen zijn er meer kerken en kapellen bijgekomen en is Kevelaer als bedevaartsplaats gegroeid.

In 2004 bleek dat de functie van broedermeester voor de geloofsgemeenschappen Heino en Lierderholthuis vacant was. Mijn vader was toen al broedermeester van Broekland. Omdat ik op dat moment al als organiste in Heino actief was, werd ik gevraagd of ik dit werk op mij wilde nemen.

De taken van een broedermeester zijn als volgt:

  • het bijwonen van de broedermeestersvergadering in het voorjaar, onder leiding van de hoofdbroedermeester Ben Lokate en de directeur vicaris Cornelissen
  • het informeren van de parochianen over de bedevaart zelf en het Kevelaerlof door middel van onder andere artikelen schrijven voor parochiebladen zoals Kerkepad en het ophangen van posters
  • opgaves verzorgen en doorgeven van de gegevens van de pelgrims aan de hoofdbroedermeester
  • tijdens de bedevaartsdag zelf ben je het aanspreekpunt voor de pelgrims van jouw geloofsgemeenschap(pen)
  • leiding geven in de bus en voorgaan in gebed indien er geen priester/pastoraal werker in de bus aanwezig is
  • meelopen tijdens de processies met een broedermeestersstaf (eventueel de vlag dragen mochten er onvoldoende vlaggendragers zijn), zowel in als buiten de kerk, zowel in Kevelaer als tijdens het Kevelaerlof

Op de foto ziet u mij met enkele attributen. Op mijn jasje draag ik een insigne met een afbeelding van Maria zoals afgebeeld op het prentje in de Genadekapel en aan de andere kant staat de Genadekapel zelf. Dit dragen alle pelgrims van de Broederschap Raalte en omstreken, zodat zij herkenbaar zijn. De broedermeesters dragen een insigne met rozet, de pelgrims dragen een insigne aan een lintje. Tegenwoordig dragen broedermeesters een keycord. Daarvoor droegen zij een band om hun arm met daarop de plaatsnaam waarvoor zij broedermeester zijn. De al eerder genoemde staf dragen zij alleen tijdens de processies. Links van mij staat het bedevaartsboekje met daarin de liturgieën van de Eucharistieviering ’s morgens, de Kruisweg ’s middags, het plechtig Lof aan het eind van de middag, alsmede een aantal liederen en gebeden. Rechts van mij het blad Blickpunkt, welke deelnemers en belangstellenden krijgen met actuele informatie in zowel Duits als Nederlands over Kevelaer.

Door corona zijn de jaarlijkse bedevaarten in 2020 en 2021 helaas niet doorgegaan. Wel heeft het bestuur van de Broederschap de afgelopen twee jaren op de dag waarop normaliter de bedevaart plaats zou vinden een bezoek gebracht aan Kevelaer en de traditionele bedevaartskaars aangeboden. Vorig jaar vond er die dag als alternatief een speciale Eucharistieviering plaats in de Kruisverheffing te Raalte. Het Kevelaerlof, jaarlijks op de eerste zondag van oktober, vond beide jaren wel plaats, zij het in aangepaste vorm in 2020. Hoe het dit jaar zal gaan, is op het moment waarop ik dit schrijf nog niet bekend. Nadere informatie volgt dus nog en is uiteraard mede afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona.

Hopelijk heeft u zo een beeld gekregen van wat ik doe als broedermeester voor de bedevaart naar Kevelaer.

Met vriendelijke groeten,

Miranda Temmink