Redactie Kerkepad

Ons parochieblad bestaat in juni 40 jaar. Op 14 juni 1979 vond de oprichtingsvergadering plaats. Voor die tijd bestond er een eenvoudig mededelingenblad dat de parochianen achter uit de kerk konden meenemen.
De redactie vergaderde toen afwisselend bij de redactieleden thuis. Later werd er vergaderd in het parochiecentrum en tegenwoordig gebeurt dit in het parochiesecretariaat.
In het begin had het parochieblad nog geen naam. Later is het blad vele jaren verschenen onder de naam ‘Komma’ en weer later is voor ‘Kerkepad’ gekozen. Deze naam herinnert aan het pad waarover de katholieken uit Heino vroeger naar de kerk in Lierderholthuis liepen.
In sept.1992 zijn de parochiebladen van Lierderholthuis en Heino samengegaan en bestaat de redactie uit vertegenwoordigers van beide
parochies.
Elke vrijdag om de 14 dagen vergadert de redactie en bepaalt de inhoud van een nummer. Bijna alle aangeleverde artikelen komen tegenwoordig digitaal binnen.
Wanneer de inhoud definitief is vastgesteld, wordt alle kopij doorgemaild naar Johan Hilgenkamp. Van zaterdag tot dinsdagmiddag is hij dan bezig met typen, de grafische opmaak en stencilen.
Op dinsdagmiddag worden er 1500 exemplaren gestencild. De voor-en achterzijde worden verzorgd door een drukkerij. De volgende dag wordt het parochieblad in het secretariaat gevouwen, geniet, op wijken gesorteerd en zo nodig per post verstuurd. Dit gebeurt door twee werkgroepen dames.

Daarna gaan vele vrijwilligers op woensdag en donderdag op pad om de bladen aan huis te bezorgen.

We hopen als redactie nog vele jaren de communicatie in onze geloofsgemeenschap te kunnen en mogen verzorgen.