Bloemversiering Lierderholthuis

Nadat Tonny Elshof van de Wellenberg door ziekte in 2002 het versieren van de St. Nicolaaskerk van Lierderholthuis moest opgeven, werd Thea Geerlink bereid gevonden om dat van haar over te nemen.
Al zestien jaar lang wordt door haar voor elke zondag een bloemversiering gemaakt. Vaak probeert ze aan te sluiten bij de kleuren en de thematiek van de liturgie. Soms is er een symbool dat goed aansluit bij de lezingen van de zondag. Heel bijzonder kan dan de versiering zijn met Kerst en Pasen en Pinksteren. Dan kan ze ook rekenen op de steun van Miriam Bruggeman die dan samen met haar de grote stukken verzorgd en ook de versiering aan de banken of elders in het kerkgebouw. Het is voor haar al die jaren een grote uitdaging geweest om telkens weer wat nieuws te bedenken. En natuurlijk gaat er dan soms ook iets niet goed. Niet altijd zijn er bloemen beschikbaar van de gewenste kwaliteit. Soms vallen kleurcombinaties van een afstand in het niet of geven een ander onbedoeld bijeffect. De bloemversiering moet de liturgie ondersteunen en nooit de boventoon voeren. Enige bescheidenheid vindt zij dan ook noodzakelijk. Het hoeft niet te domineren, maar het moet volgens haar wel prachtig zijn. Dus staat er op Hemelvaartsdag een bloemrijke fiets in het portaal inclusief een fietsroute en een thermosfles.

Naast de liturgie op zondag zorgt Thea ook, vaak op verzoek van de familie, de versiering voor de uitvaartvieringen, de jubilea vieringen en de trouwvieringen. Dan is de uitdaging nog groter, want dan zoekt Thea met plezier dingen die ze in de versiering kan gebruiken en die dan op een creatieve manier verwijzen naar de mens of mensen die in de viering centraal staan.

Met enig genoegen denkt ze terug aan de uitvaart van pastoor Roeloffzen, die vanwege zijn missieverleden, werd opgefleurd met een tropenhelm en een echte Jeep

Gelukkig heeft Thea wel het gevoel dat de parochianen waarderen wat ze doet. Ook als ze spontaan bloemen die ze langs de weg vindt en gebruikt in haar versieringen. Som zijn de brem, het lelietje der dalen of de vlierbloesem de meest passende versiering!! Ook bijzonder was de versiering bij het feest van het 150-jarig bestaan van het kerkgebouw in Lierderholthuis in 2013. Bloemstukken, prachtige linten die vanaf het plafond zich uitstrekten over het hele priesterkoor.

Een aantal jaar geleden zijn zij en haar man Henny naar Heino verhuisd, maar de binding met de geloofsgemeenschap van Lierderholthuis is nog ongekend groot. Met plezier fietst ze met regelmaat de weg naar haar oude woonplek en de kerk. We hopen maar dat ze deze route nog vele jaren mag afleggen om de kerk van Lierderholthuis in de bloemen te zetten.