Werkgroep Bezoek bij Verlies

Op de foto ziet u, van links naar rechts:
Wim Overkamp, Jolanda van den Eijkel, Mariet Groot Beumer, Anneke Westendorp

Het omgaan met verlies en rouw is een pijnlijk en diepgaand persoonlijk proces.
Men verliest als het ware een deel van zichzelf. In de meeste gevallen ondervindt men veel steun vanuit eigen omgeving. Maar gevoelens van verdriet en eenzaamheid kunnen soms na een langere tijd niet of nauwelijks nog worden geuit. Ook kan het voorkomen dat de rouwende het gevoel heeft dat de omgeving het moeilijk vindt om te praten over wat hij of zij doormaakt. Dan kan een gesprek met een buitenstaander helpen. De werkgroep Bezoek bij verlies bestaat al vele jaren binnen onze parochiegemeenschap. Met ons bezoek willen we de direct nabestaande van een overleden medeparochiaan ondersteunen door met hem of haar mee te leven. Voor deze vorm van ondersteuning zijn de leden van de werkgroep speciaal toegerust.

Hoe gaat dat in z’n werk?

Vanuit de parochie krijgen wij de melding van overlijden, de gegevens van de overledene en of er een nabestaande achterblijft. Deze persoon (soms meerdere) staat centraal in ons bezoekwerk.
Met deze nabestaande leggen wij dan contact door middel van een condoleancekaart. Na ongeveer drie maanden zal een van ons de achtergebleven parochiaan benaderen. Alleen als hij of zij het op prijs stelt, gaat een van ons op bezoek. Over hoe dat gaat hanteren wij geen strakke regels. Ook hier speelt de behoefte van de achterblijvende een belangrijke rol.
Uiteraard verplichten wij ons te zwijgen over hetgeen er besproken wordt.