Lectorengroep

Bij de foto: staand v.l.n.r. Helga Baars, Jolande Bosch, Ben Ramaker, Marcel van Beek, zittend: Ingrid Lubbers.

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw (na het tweede Vaticaans Concilie) kennen we in onze kerk de functie van lector/lectrice. Overigens kende de kerk ook in de eerste eeuwen van het Christendom lectoren.Een lector of lectrice is de vertegenwoordiger van de mensen die aanwezig zijn in een viering. Voorafgaand aan de evangelielezing leest hij/zij namens de aanwezigen de eerste en tweede lezing voor uit de Heilige Schrift. Ook de voorbeden die namens de gelovigen worden uitgesproken, worden door hem/haar gelezen.
Tenslotte – hoewel het niet een wezenlijke taak is – helpt hij/zij tijdens een viering bij het uitreiken van de Heilige Communie.
De functie van lector is in onze parochie in 1978 door pastoor Elfrink weer ingevoerd. In de loop der jaren hebben vele parochianen deze taak langere of kortere tijd vervuld.
Contactpersoon voor de lectoren is Ben Ramaker, tel 0572-392584/06-51690187