Vormsel “werkgroep”

Het woord werkgroep staat tussen aanhalingstekens, omdat er eigenlijk geen werkgroep Vormsel bestaat. Het gaat om een samenwerking tussen pastor Noordink, het jongerenpastoraat en de leerkracht (-en) van groep 8 van Kdbs de Dolfijn.

Samen dragen zij het Vormselproject voor de leerlingen van groep 8. Bij het project doen alle kinderen mee; los van het feit of je het Sacrament van het Vormsel wilt ontvangen of niet. Het is een project dat kinderen leert nadenken over HOEje wilt worden als mens.

Het is een breed project; wereldgodsdiensten en andere culturen komen ook aan bod.

In januari start het project met een ouderavond die geleid wordt door pastor Noordink. Het project heeft de titel: ‘Growing Up’. Een prachtig project in 8 thema’s. Wekelijks werken kinderen en ouders aan een thema.

Het thema start op school en daarna worden enkele opdrachten thuis gemaakt. Er kunnen elk jaar voor de groepen 8 andere leerkrachten aangesteld zijn. De laatste jaren was het altijd José Lipman en dit jaar heeft ook  Lise Wichers een tweede groep 8. Naast het project zijn er een aantal activiteiten voor de Vormelingen, te weten: Sirkelslag (een interactieve avond rond een bijbelverhaal); Voor deze avond mogen we ook gebruik maken van het schoolgebouw dan de Dolfijn.

Daarnaast houdt het vicariaat Overijsel een Vormelingendag in Borne en samen met de leerkrachten en een grote groep ouders gaan we elkl jaar een Dagje naar Utrecht. Daar ontmoeten we de Vormheer en beklimmen we zo mogelijk de Domtoren. Voor al die activiteiten worden we geholpen door het jongerenpastoraat én de ouders van de leerlingen.

Het is dus echt een project waarbij veel mensen actief zijn betrokken.

Samen maken we er wat moois van!