Beheerders begraafplaats

Sinds enkele jaren verzorgen Bennie Lommers en Jan Holterman het beheer van de begraafplaats. Door het met z’n  beiden bij toerbeurt te regelen is er bij afwezigheid van een van hen altijd iemand aanwezig die het over neemt.
De benodigde uren van inzet als vrijwilliger kan daarmee ook voor beiden acceptabel blijven.

Als beheerder worden zij na een overlijden en nadat de uitvaartleider reeds een eerste contact met het secretariaat heeft gehad, benaderd voor het regelen van de werkzaamheden op het kerkhof voor en tijdens de daadwerkelijke begrafenis.

Dikwijls wordt door hen direct contact opgenomen met een nabestaande voor het kiezen van een grafplek indien het een nieuw graf betreft. Zij staan de nabestaande daarin bij op de begraafplaats. Bij begraven in een al bestaand graf dient er gezorgd te worden dat de grafsteen tijdelijk verwijderd wordt. Dit gebeurt meestal in overleg met de tuinploeg van het kerkhof. Indien nodig wordt een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Dit geldt tevens voor het delven van het graf.

Op de dag van de begrafenis zorgen de beheerders voor een zorgvuldige en gepaste plechtigheid op de begraafplaats in samenspraak met de uitvaartleider. Soms is het gewenst dat de beheerder assistentie verleent aan de koster van dienst. De tuinploeg zorgt na het vertrek van de familie voor het dichten van het graf, het opmaken met aangedragen bloemen en het plaatsen van een, door de beheerder verzorgd, tijdelijk houten kruisje waarop aangebracht de gegevens van de overledene.

Voor de beheerder rest dan nog het na enige dagen opmaken en versturen van een factuur, het opstellen of aanpassen van de grafakte en het verwerken in het Register van Graven en Grafrechten van de geloofsgemeenschap.

Al met al een noodzakelijke maar zinvolle invulling van taken.
Voor de beheerders een bijdrage aan onze parochie en een dankbare ondersteuning van nabestaanden in de moeilijke dagen bij het verlies van een dierbare.