Werkgroep aktie Kerkbalans

Geloven is gratis, maar om alle werkzaamheden in onze geloofsgemeenschap te kunnen financieren wordt de Aktie Kerkbalans gehouden.

Jaarlijks in de maand januari wordt een beroep gedaan op de parochianen voor een financiële bijdrage voor hun eigen plaatselijke geloofsgemeenschap.

Alle daarvoor benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd door een werkgroep. De werkgroep bestaat uit 5 personen. Op de bijgaande foto ziet u deze personen, van links naar rechts: Harry Ogink, Marcel ten Vergert, Wim Kok, Alexander Esman en Jan Holtkuile.
Reeds in september starten wij met de voorbereiding van de komende Kerkbalans Aktie.
Dit is nodig om de benodigde informatiefolders op tijd te ontvangen.

Ook wordt dan reeds een concept draaiboek gemaakt, waarin alle nodige handelingen worden vermeld, zodat we niet het risico lopen, dat bepaalde dingen worden vergeten.
Voor het inpakken van de formulieren wordt een aantal parochianen gevraagd om hierbij mee te helpen, evenals bij het in ontvangst nemen van de retourenveloppen.Dit is steeds weer een drukke en ook een spannende tijd: verloopt alles zoals gepland en halen we het streefbedrag?
Na afloop van deze inzameling moet alles worden verwerkt in de computer, zodat alles op de juiste manier wordt uitgevoerd. Zo moet worden gecontroleerd of alle toegezegde bedragen gedurende het jaar worden ontvangen.
Begin februari houden wij een evaluatievergadering en worden verbeteringen voor het komende seizoen doorgesproken.
Het is fijn om te werken in zo’n enthousiaste groep.
Namens de werkgroep Aktie Kerkbalans
Harry Ogink, coördinator