Rijden naar de Kerk

Jaarlijks was er binnen de locatieraad een avond voor alle werkgroepen binnen de Diaconie. Samen met Caritas werden de werkgroepen uitgenodigd om samen bij te praten over wat er leefde binnen onze geloofsgemeenschap op het gebied van Omzien naar elkaar.

Omzien naar elkaar stond centraal en zo kwam ook rijden naar de kerk tot stand. Parochianen die graag naar de kerk willen maar zelf geen vervoer hebben. Spontaan boden parochianen aan dit wel te willen doen.

Een vaste groep ontstond en deze is in de afgelopen jaren niet of nauwelijks gewijzigd. Zodra het liturgisch rooster uitkomt wordt er een rijschema gemaakt en dit wordt kenbaar gemaakt bij de chauffeurs. Men weet wanneer hun beurt is. Parochianen kunnen bellen naar de contactpersonen in het Kerkepad. Onderling kan er worden geruild, geen probleem. Op de foto ziet u de personen die zich beschikbaar hebben gesteld voor het vervoer naar de kerk: van links naar  rechts: Riet Grote Ganseij, Ton Kouwert, Corrie Melenhorst, Theo Offenberg, Ineke Blom, Ineke Bosch, Anneke Westendorp ,Tiny Kok, Alfons Groot Koerkamp, Irma Poppe en Dinie Koenjer.

Een fantastische groep mensen die het Omzien naar de medeparochianen hoog in het vaandel hebben.

Ineke Blom / Tiny Kok