Lourdeswerk Heino

Vanuit de parochie Heino werden de laatste decennia om de 2 jaren bedevaarten georganiseerd naar Lourdes. Voorheen vormden Ton Smit en Dinie Vonderman het Lourdescomité Heino en Catharien Smit was steeds standby. Na het overlijden van Ton Smit heeft Ton van den Berg diens taak – het Lourdeswerk moest sowieso doorgaan – overgenomen. Dinie Vonderman trad na vele  jaren terug en vanaf dat moment bestaat het Lourdescomité Heino uit Ton van den Berg en Catharien Smit.

Zij hebben samen inmiddels al een viertal bedevaarten vanuit Heino georganiseerd, de in voorbereiding zijnde bedevaart in 2020 kon helaas vanwege corona geen doorgang vinden, maar inmiddels zijn Catharien en Ton als contactpersonen betrokken bij de bedevaart die in september 2022 vanuit het parochieverband wordt gehouden.

Met ingang van 2022 treden de Lourdescomités binnen de Emmanuelparochie gemeenschappelijk op. Ton en Catharien zitten vanuit Heino beiden in het gemeenschappelijk Lourdescomité.

Pelgrims voor een bedevaart kunnen zich bij Ton en Catharien melden. Zij werven zelf ook actief via mededeling in parochieblad en flyers, of via rechtstreekse contacten met mensen. Zij hebben de gesprekken met de pelgrims en zij bemiddelen waar dat nodig is om voor iedereen een bedevaart financieel mogelijk te maken. Wanneer pelgrims een rolstoelduwer nodig hebben, bemiddelen zij ook daarin.

Ton was tot dusverre voor de deelnemende Heino groep reisleider/hotelleider, zorgde voor de inschrijvingen bij de Lourdesorganisatie en onderhoudt met die organisatie de contacten. Catharien assisteerde bij de concrete voorbereiding van de bedevaart.

Samen staan ze de pelgrims ter plekke in Lourdes in hotel of tijdens de vieringen bij en zijn aanspreekbaar voor raad en daad.

Door het samengaan van de Lourdescomités in parochieverband zal voor toekomstige bedevaarten binnen de parochie een andere structuur ontstaan.  Er is vanuit de parochie één centraal punt voor contacten tussen parochie en bedevaartorganisatie. Voor pelgrims uit Heino en Lierderholthuis verandert er niet zo veel. Ton en Catharien blijven lokale contactpersonen en aanspreekpunt voor  Lourdesbedevaarten. Voor de komende bedevaart in september 2022 is Ton als hotelleider aangemeld.

“In Lourdes raakt de hemel de aarde”.  Vele pelgrims ervaren het.