Het Parochiecentrum

Het parochiecentrum wordt al jarenlang beheerd door Annie en Johan Meulman.

We vinden het heel fijn dat onze geloofsgemeenschap de beschikking heeft over een eigen
parochiecentrum, dat een centrale rol speelt in alle parochiële activiteiten.
Er maken heel wat werkgroepen gebruik van deze gelegenheid, sommige elke week, andere één keer
per maand of enkele keren per jaar. Ook is er de mogelijkheid ruimte te huren voor het houden van feestjes of andere bijeenkomsten.
Hieronder vertellen Annie en Johan waar zij zich zo al het hele jaar mee bezighouden.
Wij zijn het aanspreekpunt voor het maken van reserveringen voor de diverse ruimtes. Wij regelen de financiën en zorgen dat de zaak op orde blijft. Daarnaast verzorgen we de inkoop van het parochiecentrum en van het parochiesecretariaat.
Wat betreft de huishoudelijke taken, daarvoor krijgen we enkele uren in de week hulp. De wekelijkse was verzorgen we zelf.
Een keer per jaar krijgt alles een goede beurt. We krijgen dan wel hulp van een groep vrijwilligers waar we erg blij mee zijn.