Kerkelijke Kleding

Al 12 jaar zorgt Doortje Schanekamp voor het onderhoud van de kerkelijke kleding en bijbehorend wasgoed, zoals hand-, thee- en vaatdoeken.
Vorig jaar heeft Doortje het werk van Marietje Marsman overgenomen, die ruim 18 jaar de misdienaarskleding en de gebedsmantel van Gerard Noordink heeft verzorgd.
Wekelijks kijkt Doortje wat er gewassen moet worden, de gebruikte schouderdoek, albe (wit onderkleed), misdienaarskleding , kelkdoekjes en ampullendoekjes.  Na het wassen, strijken, nakijken en verrichten van eventueel kleine herstelwerkzaamheden brengt ze het terug zodat alles weer voorhanden is voor de volgende dienst. Ook horen de tafelkleedjes en gordijntjes van het tabernakel bij haar pakket.
Na een begrafenis wil het nog wel eens gebeuren dat het kazuifel met modder of zand besmeurd is. De kazuifels gaan naar de stomerij.
Ze doet haar werk met veel plezier en is zo actief betrokken bij de parochie.