Ziekenzalving

Het Sacrament der Zieken wordt gegeven aan mensen die ernstig ziek zijn. Het Sacrament wil gelovigen sterken in deze moeilijke periode. Eens per twee à drie jaar wordt er een gezamenlijke ziekenzalving georganiseerd. Dit wordt ruim van te voren aangekondigd op de website en in het parochieblad.

Het is lang niet altijd mogelijk om op elk willekeurig moment dit sacrament te ontvangen.
Dan zal een van de andere pastores wel een ziekenzegen kunnen aanreiken. Gewoonlijk neemt u hiervoor contact op met uw contactpastor.

Tussen zondagmiddag 12.00 uur en maandagavond kan het zijn dat uw pastor afwezig is en dan dient u te telefoneren naar de regiotelefoon: 06 – 50 41 22 38