Ziekenhuisbezoekgroep

 

Regelmatig worden mensen vanuit de geloofsgemeenschap opgenomen in ziekenhuizen.

Meestal niet zomaar. Vaak gaat er een periode van afwachten, spanning en onzekerheid aan vooraf. Voor mensen uit Heino betekent dat, dat men in Zwolle of elders wordt opgenomen.

Voor een kortere of langere tijd leeft men dan “op afstand” van de mensen thuis; ieder met zijn eigen beleving en vragen. Des te meer dat dan het contact met de omgeving, met de gemeenschap van essentieel belang kan zijn. 

“Goh, ze zijn me niet vergeten…!”

 

Het ziekenhuisbezoek werd in het verleden altijd door de pastores ingevuld. M.i.v. mei 2004 is deze taak toevertrouwd aan een toegeruste groep vrijwilligers. Dit ontlast niet alleen de pastores; het doet ook recht aan diegenen, die op een bijzondere manier gehoor willen geven aan de christelijke oproep tot naastenliefde:

“Het is door onze handen dat God de mensen zegent; en het is door onze mond, dat God zijn troostend woord spreekt”.

 

Steeds op zaterdagmorgen zullen de mensen in het ziekenhuis bezocht worden.

Zieke en gezonde mensen moeten immers op elkaar kunnen rekenen!

 

Hiervoor is de bezoekgroep afhankelijk van de melding van de  patient zelf, zijn/haar familie of anderzijds, dat er een ziekenhuisopname is. Dat kan o.a. bij het parochiesecretariaat (tel.: 390924). Achter in de kerk ligt een brochure, waarin u alles nog eens na kunt lezen. Daarin staan ook meerdere telefoonnummers genoemd. 

 

Ook bezoekt de groep regelmatig de mensen, die vanuit onze gemeenschap naar een verpleeg-/ verzorgings-huis in o.a. Raalte, Boskamp, Zwolle, Heeten moesten verhuizen, zodat ook zij niet vergeten worden door de geloofsgemeenschap.