Woord en Communieviering

Bij de installatie van pastor Mijnhout in december 1984 was het thema van de viering “Samen verder” Hij heeft dit steeds geprobeerd waar te maken. Dit blijkt o.a. ook uit het feit dat Heino een van de eerste parochies was waar Woord en Communiediensten ingevoerd werden. Dit was noodzakelijk omdat duidelijk werd dat er in de toekomst een tekort aan priesters zou zijn.

De eerste Woord en Communieviering was op 12 november in 1988 en de voorgangers waren Jan Bruggeman en Miny Wellenberg. In die tijd waren er in het weekend altijd twee vieringen waarvan eens per maand een Woord en Communieviering. Degene die voorging in de viering, en de overweging deed, deed dat ook in de Eucharistieviering zodat pastor Mijnhout of een andere priester geen overweging hoefde voor te bereiden.
Toen pastor Mijnhout ook pastor van Lierderholthuis werd is dit ook daar toegepast.
In het begin werd de overweging voorgelegd aan pastor Mijnhout. Later werkte de werkgroep zelfstandig.
Op enig moment is er een boekje gemaakt voor “nood”gevallen indien er plotseling geen priester zou zijn.
De werkgroep bestond uit meerdere leden waarvan vier personen als 1ste voorganger en vijf personen als 2de voorganger. Samen met de andere leden bereiden zij de vieringen voor. De voorgangers waren zowel dames als heren.

Rond 2002 is er, samen met pastor Noordink, gekeken naar de inhoud en vormgeving van de viering.
Het was van belang dat de viering een eigen karakter had zonder dat het geleek op een eucharistieviering.
Deze vorm wordt nog steeds gebruikt.

De voorbereiding gaat als volgt:
Ongeveer drie weken van te voren komt de werkgroep bij elkaar.
De evangelielezing van het betreffende weekend word er bij gepakt en van daaruit wordt er verder gewerkt.
Samen wordt dan deze lezing uitgediept. Daarna wordt de eerste lezing er bij gepakt en wordt er gekeken wat en welke overeenkomsten de beide lezingen hebben.
Ook wordt er gekeken welke bijbelse boodschap de lezingen ons te bieden hebben en wat deze boodschap ons vandaag nog te bieden heeft.
De eerste voorganger diept de informatie uit en maakt er een overweging van. Samen met de andere voorganger worden er de voorbeden bij gemaakt
Nog steeds is er zo ongeveer elke maand een Woord en Communieviering.

Sinds 2008 is er door het Bisdom bepaald dat er geen Woord en Communieviering mag gehouden worden als er in het weekend een eucharistieviering is.Wel mogen er dan gebedsvieringen gehouden worden.Ook de gebedsvieringen worden door de werkgroep verzorgd. De vieringen worden op dezelfde wijze voorbereid als de Woord en Communievieringen maar kunnen wel b.v. van thema verschillen. Het verschil tussen de vieringen is dat in gebedsvieringen geen communie uitgereikt wordt.